Period trudnoće za sobom ostavlja poremećaj statike, držanja i opterećenja tela. Nakon porođaja, moglo bi se reći da žena pogoršava svoje držanje - zbog prinudnih, neuobičajenih pozicija koje zauzima pri svakodnevnom kontaktu sa bebom. Oslabljena muskulatura stomaka i leđa nije spremna da podrži sve zahteve koji joj se stalno nameću.

Prinudne pozicije glave, vrata i ramenog pojasa dovode do anatomskih promena na ovim segmentima kičmenog stuba. Rezultat tih promena su neprijatna zategnutost i napetost mišića, a kasnije i bolovi vratno-ramenog pojasa, potiljačne glavobolje, blage vrtoglavice ili osećaj nestabilnosti, bolovi duž jedne ili obe ruke...

Položaj kičme za vreme dojenja

U periodu dojenja, stav (postura) majke je veoma tipičan. Glava je isturena napred, ramena podignuta ka ušima i pomerena prema napred, pa su leđa okrugla - što, zapravo, predstavlja kifotično, odnosno pogrbljeno držanje.

Ono se ponavlja iz dana u dan, mesecima, pa dovodi do prolaznih promena u mekim tkivima vratnog segmenta, ali i do trajnih promena na koštano-zglobnom sistemu.

Početak tegoba: Za ovaj period će, najverovatnije, biti vezan početak tegoba u vratu i ramenima, ili pogoršanje postojećih tegoba. Vremenom dolazi do  promena unutar mekih tkiva i pojave bola - čiji generatori mogu da budu i bolni "čvorići", koje majka često napipa u tom predelu. Potiljačne glavobolje, bolovi koji se šire između lopatica, ili u ruku - ka grudnom košu, takođe mogu da budu uzrokovani ovim promenama mišića. Nevolja je što "korišćenjem" mišića vratno-ramenog pojasa ove tačke postaju bolnije, a mišići sve krući. Situacija je još gora ako je majka anksiozna (napeta, uznemirena) i umorna, što je skoro obavezni pratilac ove faze bebinog odrastanja.

Lečenje: Lečenje je prilično jednostavno. Najvažnije od svega je da se problem tretira u začetku, jer se tada rešava brzo i bez trajnih promena. Ukoliko se majka odmah javi fizijatru - nakon primene laseroterapije, elektroterapije (TENS), manuelne masaže i drugih tretmana - ona će vrlo brzo da nastavi sa aktivnostima oko svoje bebe.

Ako se problem zanemari

Ukoliko se problem zanemari, nastavlja se dalja promena na mekim tkivima i mogućnost "izmeštanja", odnosno "pomeranja" pršljenova. Jedan od uzroka tog pomeranja leži i u slabosti ligamenata i tetiva kod trudnica i dojilja - što je hormonski uzrokovano, kao i u naporu koji stvaraju dugotrajni, neprirodni položaji pri svakodnevnim aktivnostima.

Simptomi: Ova minimalna "iščašenja" mogu da dovedu do niza tegoba, kao što su vrtoglavice, osećaj nestabilnosti... Takođe, može doći i do pojave bola u ruci - iritacije korena kičmenog nerva vratnog dela kičme, što rezultuje jakim bolom u vratu i ruci, ili samo duž ruke, uz moguć osećaj malaksalosti, trnjenja, naduvavanja, slabosti... Ova izmeštanja pršljenova mogu da izazovu i glavobolje - jake i uporne, koje ne mogu da se saniraju standardnim načinima.

Navedene tegobe se javljaju ili pojačavaju prilikom pokreta glavom, a posebno iritabilno može da bude zabacivanje glave unazad.

Simptomi koji mogu da znače i nešto drugo

Izvesna simptomatologija je zastupljena u manjem broju slučajeva, ali takođe može da upućuje na patologiju vratne kičme: zujanje u ušima, osećaj pritiska u očima, tegobe sa vidom, trnjenje poglavine ili dela lica... U ovakvim slučajevima treba biti oprezan sa dijagnostikovanjem, jer navedeni simptomi mogu da budu naznaka i nekih drugih bolesti.

Lečenje: Lečenje  podrazumeva ručno nameštanje kičme, uz prateću fizikalnu terapiju - dozvoljenu u periodu dojenja. Pravi završetak rehabilitacije je kineziterapija. Savet je da se vežba uz nadzor stručnjaka, van kuće, gde će žena da se posveti samo sebi.

Lečenje vratne kičme: Kada se govori o lečenju promena na vratnoj kičmi, pre svega se misli na kineziterapiju, odnosno program vežbi. No, sve primenjene fizikalne terapije ili alternativne metode lečenja - mogu samo da reše (odlože) problem na neko vreme. Ukoliko žena ne promeni držanje, ne ojača muskulaturu - problem se ne rešava trajno.

Kineziterapijski tretman: Kineziterapijski tretman koji vam savetujemo, sadrži nekoliko odabranih autorizovanih programa, od kojih je osnovni: Stott pilatesa. U periodu trudnoće i dojenja, on se "prilagođava" - odnosno, koriste se neki njegovi delovi.

Kada započeti sa vežbanjem? To zavisi od načina i težine porođaja, da li je majka vežbala tokom trudnoće, ima li pilates predznanje i, naravno, da li se oseća psihički i fizički spremnom za vežbanje. Savet je da sa vežbanjem krenete šest nedelja nakon prirodnog porođaja, odnosno šest meseci nakon carskog reza. Ipak, pre toga morate da se konsultujete sa vašim ginekologom.

Kako i gde vežbati?

Majke najčešće pokušavaju da pomognu sebi odmaranjem ili nestručnom masažom. Ili, stručnom masažom, ali koja je povremena i nedovoljna. Jedini način da im se ozbiljno pomogne jeste da se fizikalna terapija sprovede u potpunosti, do kraja. Kruna tretmana je program vežbi i obučavanje pravilnim položajima pri dojenju, povijanju i podizanju, a posebno pri nošenju bebe. Praksa pokazuje da majke u kućnim uslovima nemaju volje niti vremena za sebe, pa je idealno da vežbe obavljaju na mestima koja su specijalizovana za to, uz nadzor fizijatra i fizioterapeuta.

Vežbe od prvog dana

Postoje vežbe koje možete da radite od prvog dana, kao što su vežbe disanja i takozvane Kegelove vežbe (objasniće vam vaš lekar). Odmah potom bi trebalo krenuti sa "podsećanjem" abdominalne muskulature na njenu funkciju, odnosno kondicionirati centar tela. To je najteže, ali najdelotvornije za zdravlje i figuru. Ukoliko ste vežbali pilates pre trudnoće, vratićete se nivo niže nego pre graviditeta. Ako ste pilates učili u trudnoći, moraćete da krenete ispočetka, bar kada je u pitanju pronalaženje i jačanje centra tela. Nemojte da se obeshrabrite. Pilates naučen u trudnoći može dosta da vam pomogne u održavanju pravilnog stava.

Dr Vesna Stefanović, fizijatar