Letnji raspust je u punom jeku i mališani uživaju u zasluženom odmoru. Ipak, razvedenim roditeljima, ovo može da bude i vrlo stresan period, kada je briga o deci u pitanju, raspodela vremena koje treba sa njima da provedu, načinu da organizuju letovanje.

Kako se dele dani raspusta između razvedenih roditelja? Koliko može da bude odstupanja od onoga što je dogovoreno na sudu?

“Dani raspusta se dele prema sudskoj odluci koja je donesena u skladu sa najboljim interesom deteta. Obično se letnji raspust deli na pola, tako da oba roditelja imaju jednak broj dana koji će moći samostalno da organizuju i provedu vreme sa detetom.

Zimski i ostali kraći raspusti takođe se dele obično tako da dete provede podjednak broj dana i sa ocem i sa majkom tokom raspusta. Odstupanja od dosuđenog modela su moguća, ali samo ako oba roditelja pristanu na promenu, uz zajednički dogovor. Ako se jedan roditelj ne slaže nastavlja se sa primenom modela iz presude.

Svaki dogovor roditelja je dobrodošao i govori o tome da su roditelji spremni da prepoznaju potrebe deteta i onda kada nastupe nepredviđene okolnosti. Sudska odluka ne može da predvidi sve okolnosti koje život sa sobom nosi. Nekada se roditelji ili dete razbole, roditelj ne dobije godišnji odmor kako se nadao i mnoge druge okolnosti koje mogu nastupiti.”

Sa koliko godina dete može da bira s kim i koliko vremena želi da bude?

“U skladu sa Porodičnim zakonom Republike Srbije, dete sa navršenih 10 godina ima pravo da izrazi svoje mišljenje o tome s kojim roditeljem želi da živi i kako želi da provodi vreme. Sud uzima u obzir želje deteta, ali procenjuje da li je volja deteta autentična i da li je u detetovom najboljem interesu i na osnovu toga donosi konačnu odluku. Najveća autonomija volje daje se detetu sa navršenih 15 godina života kada dete može da odluči sa kojim rodteljem želi da živi.”

Da li je potrebna saglasnost drugog roditelja za izvođenje deteta preko granice?

“Ukoliko dete putuje sa jednim od roditelja nije potrebna saglasnost za prelazak granice.

Ukoliko roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, oboje potpisuju saglasnost ukoliko dete putuje sa licem koji nije roditelj, baka, deka, trener i sl. Saglasnost se overava kod notara, može biti dato za određeno putovanje ili određeni vremenski period.

 Dete sa navršenih 16 godina života može samostalno da putuje bez saglasnosti roditelja.

Kako se dani viđanja, koji inače pripadaju roditelju, uklapaju u dane raspusta koje treba da dete provede s njim?

“Dani raspusta koji su određeni sudskom odlukom imaju prioritet. To znači da redovni termini viđanja roditelja koji nisu obuhvaćeni raspustom moraju biti prilagođeni kako bi se omogućilo detetu da provede dogovoreno vreme s oba roditelja. Dogovor i fleksibilnost roditelja su ključni.

Ukoliko je navedeno u presudi da dete provodi 15 dana leti sa ocem, u kontinuitetu, u tom periodu se ne primenjuju opšte odredbe viđanja deteta sa majkom.”

Ako jedan roditelj ode na odmor, drugi roditelj mora da brine sve to vreme o deci, kako se to vreme nadoknadi? Ili ako posle odmora, odsutni roditelj želi da sve vreme deca budu kod njega, nadoknadi ih danima koji nisu njegovi?

“Ako jedan roditelj ode na odmor, a drugi preuzme brigu o deci, nadoknada tog vremena zavisi od dogovora između roditelja. Svi roditelji treba da imaju fleksibilan i sporazuman pristup. Ako jedan roditelj želi dodatno vreme s decom posle odmora, potrebno je da se to dogovori unapred između roditelja, gotovo nikada se ovakva nadoknada vremena ne definiše presudom.”

Da li je istina da deca mogu da provode dane raspusta kako god roditelj odluči - uzme decu, odvede ih kod dede i bake i ni ne viđa ih?

“Roditelj koji ima pravo na dane raspusta s detetom treba aktivno da provodi vreme s njim. Iako je dozvoljeno da deca provedu deo raspusta kod bake i deke, roditelj mora biti uključen u njihove svakodnevne aktivnosti tokom raspusta. Sud bi mogao intervenisati ako roditelj konstantno prepušta dete trećim licima. Normalno je i za decu potrebno da održavaju kontakte sa članovima očeve i majčine porodice, ali to ne treba da isključi vreme sa roditeljem.”

Da li članovi druge porodice mogu da smatraju da imaju pravo da koriste dane raspusta sa detetom?

“Pravo na dane raspusta ima roditelj, a ne članovi njegove porodice. Članovi porodice mogu provoditi vreme s detetom samo ako roditelj koji ima pravo na raspust odluči da ih uključi i nikada se ne definiše sudskom odlukom. Presudom se reguliše način održavanja ličnih kontakta dece i roditelja.”

Da li je potrebna saglasnost roditelja koji nije staratelj za odlazak deteta u kamp, letnje škole i slično?

“Da, saglasnost oba roditelja je potrebna za odlazak deteta u kamp, letnje škole i slične aktivnosti, kada roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, ukoliko je dete povereno jednom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava, tada je dovoljna samo saglasnost tog roditelja.”

Šta ako roditelj odbije da isplati dane alimentacije za period kad je dete bilo s njim na letovanju?

“Alimentacija se plaća redovno, na mesečnom nivou bez obzira na to koliko je dete provelo vremena s roditeljem koji plaća alimentaciju. Ako roditelj odbije da plati, drugi roditelj može podneti zahtev za prinudno izvršenje odluke i naplatu alimentacije. Savet je da se ovakvi postupci izbegavaju već da se dosudjeni iznos izdržavanja, alimentacija, redovno plaća prema donetoj presudi.”

Da li postoji konsekvenca za roditelja koji izvede dete iz zemlje legalno, bez znanja drugog roditelja?

“Ako roditelj izvede dete iz zemlje bez znanja drugog roditelja, drugi roditelj između ostalog, može podneti krivičnu prijavu protiv roditelja zbog krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica.”

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Trik za stavljanje SPF-a deci TikTok/athomewithshannon