Niko ne voli da pravi greške. U najboljem slučaju, to je samo neprijatno ali u najgorem slučaju, pravljenje grešaka može da vam dovede do nevolja na poslu ili sa prijateljima, a u zavisnosti od ozbiljnosti greške, može da učini da se osećate prilično loše u vezi sa sobom.Još je teže priznati kada napravite grešku koja utiče na nekog drugog; možda povređuje nečija osećanja ili šteti prijateljstvu. 

Vanesa LoBui profesorka psihologije na Univerzitetu Rutgers-Njuark, specijalizovana za razvoj odojčadi i dece i direktorka Centra za proučavanje dece kaže:

"Kao mama, kada moja deca ne priznaju da su uradila nešto pogrešno, teško je naučiti ih pravilnom ponašanju kako bi  mogla da izrastu u kompetentne odrasle osobe."

Pa šta da radimo? Ako je priznanje naših grešaka teško čak i odraslima, kako to podstičemo kod naše dece?

Kako roditelji mogu naučiti decu da je u redu praviti greške

Vanesa objašnjava: "Istraživanja sugerišu da je veća verovatnoća da će deca reći istinu kada očekuju pozitivne rezultate istine, od svojih roditelja. Na primer, u studiji u kojoj su deca čula priču o liku koji je ukrao kolačić i kasnije lagao o tome, deca koja su najverovatnije podržala priznanje takođe su očekivala pozitivnije roditeljske odgovore od kazivanja istine. Drugim rečima, pohvala dece za priznavanje svojih grešaka (umesto da ih kažnjavate) može biti jedan od načina da ih ohrabrite da priznaju svoje greške.

Drugi način je normalizacija grešaka kod kuće, što nije lako. Kao roditeljima, teško je dozvoliti našoj deci da prave greške, ali istraživanja sugerišu da bi trebalo da radimo upravo to.

Nedavno su se termini kao što su „helikoptersko roditeljstvo “ koristili za opisivanje roditelja koji ne dozvoljavaju svojoj deci da prave greške; umesto toga, oni uklanjaju prepreke sa kojima se njihova deca suočavaju kako bi im pomogli da uspeju. Iako roditelji helikopteri često misle dobro, i zapravo samo žele da zaštite svoju decu, ova vrsta roditeljstva je povezana sa negativnim ishodima kod dece, kao što su viši nivo anksioznosti i depresije i niže ocene psihološkog blagostanja, kao i nedostatak nezavisnosti i neefikasne veštine suočavanja sa problemima.

U stvari, dok roditelji helikopteri često čine sve što je potrebno da pomognu svojoj deci da uspeju u školi, helikoptersko roditeljstvo je često povezano sa nižim akademskim uspehom kod dece, više spoljašnje motivacije ili motivacije zasnovane na nagradi i ciljevima izbegavanja učenja. Drugim rečima, ova deca ne razvijaju motivaciju da ovladaju novim veštinama – uglavnom samo naporno rade da bi dobili dobru ocenu – i izbegavaju povratne informacije, jer kritika ili neuspeh mogu dovesti do sramote ili srama .

U suštini, uskraćujući deci sposobnost da prave greške, mi im takođe uskraćujemo sposobnost da razviju fleksibilnost da uče iz tih grešaka i kako da ih se reše. Ispostavlja se da je pravljenje grešaka zaista moćno sredstvo za učenje kada se te greške priznaju, a deca dobiju odgovarajuću povratnu informaciju.

U jednoj studiji koja je ispitivala jezičku pismenost u preko 400 učionica, istraživači su otkrili da učionice sa najvećim jezičkim uspehom imaju nastavnike koji su bolje reagovali na dečje greške na načine koji su poboljšali pismenost . Dalje, u kontekstu učionice, greške mogu biti informativne o trenutnom stanju znanja dece i na taj način mogu pomoći nastavnicima da shvate koji nivo podrške je potreban.

Suština je u tome da svi možemo imati koristi od normalizacije grešaka, tako što ćemo ih priznati kada ih pravimo i ljubazno reagovati kada drugi priznaju svoje. Ovo je važno za nas kao odrasle, jer podstiče jake odnose i pozitivno i produktivno radno okruženje. Ali, važno je i za nas kao roditelje da bi sledeća generacija mogla da nauči kako da prizna svoje greške, da se nosi sa njima i da uči iz njih.

Jedna laka metoda koja se može koristiti kod kuće je modeliranje kako priznati i nositi se sa greškama umesto da ih zadržite za sebe. Da li ste i danas zaboravili da operete kosu? Zgazili u pseći izmet u jutarnjoj šetnji? Predali izveštaj na poslu sa zakašnjenjem? Zašto ne kažete svojoj deci o tome? Mogu se dobro nasmejati i naučiti snažnu lekciju: da svako (čak i mama) greši."

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Dvogodišnja devojčica sprema kolač TikTok/samacdonald