Jedno od najtežih dilema roditelja je kada dete prvi put ostaviti samo kod kuće. Na to pitanje nije lako odgovoriti jer zavisi od deteta i stepena njegove nezavisnosti, ali ipak postoje neki znakovi koji jasno pokazuju da je pravo vreme za to.

Prema porodičnom zakonu roditelji ne smeju dete predškolskog uzrasta ostaviti bez nadzora odrasle osobe.

Psiholozi navode da, prema razvojvoj psihologiji, dvanaestogodišnjaci već razviju svoj identitet toliko da počinju da se osećaju kao odrasle osobe, pa se to doba smatra idealnim da prvi put ostanu sami kod kuće.

Za ostavljanje deteta, odnosno školarca, samog kod kuće nije bitan samo uzrast. Mnogo važnije je kakvo je dete po naravi.

Ako je plašljivo, naravno da ga ne bi trebalo ostavljati samog kod kuće. Ali ako dete vrlo rano pokazuje samostalnost i zrelost, nema razloga zašto ono ne bi moglo biti povremeno samo kada krene u školu.

Kada procenite da je dete dovoljno veliko da ostane samo kod kuće, bitno je ispitati situaciju, savetuju psiholozi. Pitajte dete sledećih nekoliko pitanja kako biste se uverili može li i sme li zaista ostati samo kod kuće:

- Kako bi reagovao da netko pozvoni na vrata?

- Što bi učinio da uoči poplavu ili požar?

- Da li bi otkrio nepoznatim osobama na telefon da je sam kod kuće?

- Kome sme otvarati vrata?

- Kada vas treba odmah nazvati?

- Šta će raditi dok se roditelje ne vrate?

Bitno je voditi računa o tome da se držite dogovora. Ako očekujete od deteta da posluša sve vaše savete, realno je da će dete od vas očekivati da ćete se vratiti u dogovoreno vreme. Ne ostavljajte decu na cedilu u ovakvim situacijama jer bi se mogli preplašiti.

Dečak
Shutterstock dečak

Psiholozi takođe savetuju da se postepeno uvodi ostajanje kući

Ovo je proces koji zahteva adaptaciju i od vas i od deteta, zato je najbolje proći kroz nju korak po korak. Kada procenite da je dete spremno da prvi put ostane samo, neka to bude kratko, recimo samo dok odete do obližnjeg marketa. Nakon toga po vašoj proceni možete produžiti na sat ili dva. Ako vidite da se dete oseća dobro sa tim, zajedno sa njim napravite plan za budeće samostalno ostajanje kod kuće.

Jasno objasnite pravila ponašanja kada ostaje kući bez vas

Od presudne važnosti za detetovo snalaženje kada je samo kući je da jasno zna šta sme a šta ne sme samostalno da radi. Iznova mu ponavljajte pravila dok ne budete sigurni da je razumelo, i objasnite koje posledice mogu da imaju nepromišljeni postupci.

Unapred zajedno isplanirajte vreme

U zavisnosti od dužine vremenskog perioda u kojem će dete kući boraviti samo, unapred se dogovorite šta će raditi. To je veoma važno, da bi dete bilo zauzeto, sito, naspavano i slično. Tačno mu objasnite gde mu stoje obroci, proverite da li ima domaći zadatak i pitajte ga šta je mislio da radi u slobodno vreme.

I ono što je najvažni u svakom trenutku budite dostupni vašem detetu ako vas nazove, tako će imati sigurnost.

(Yumama)