Eksperti sa Univeriteta u Oklahomi analizirali su navike u ishrani kod više od 24 hiljade dece uzrasta od šest do 11 godina. Ovo američko istraživanje dečjeg zdravlja zabeležilo je navike u ishrani kod najmlađih, ali je proučavalo i ponašanje, uspeh u školi i društvene sposobnosti.

Dobijeni rezultati su pokazali da su deca, koja večeraju sa svojom porodicom, više skoncentrisana u školi, da stiču bolje socijalne veštine i da su manje problematični kao tinejdžeri.

Analize sugerišu da česti porodični obroci povećavaju šanse za deset procenata da dete stekne pozitivne socijalne veštine i da bude posvećenije školskim aktivnostima. Istovremeno, za osam procenata se smanjuje rizik neprimerenog ponašanja deteta. Ipak, da bi bilo efekata, navika zajedničke trpeze treba da se praktikuje najmanje četiri puta nedeljno.

Nažalost, istraživanja pokazuju da manje od trećine porodica "jede za istim stolom".

Šta mislite, zašto su toliko važni obroci sa porodicom? Zajednički obroci sa porodicom obezbeđuju stabilnost stvarajući porodično okruženje, u kome roditelji mogu da se povežu sa svojom decom i da prate njihove aktivnosti. 

Dr Fiona Star, psiholog na Univerzitetu "Midlseks", naglašava da porodični obroci pružaju mogućnost roditeljima da saznaju šta se dešava u životima njihove dece.  "To je takođe vreme kada deca stiču jezičke sposobnosti i uče kako da slušaju", kaže dr Star.

Ona ističe da je veoma važno da roditelji nametnu pravilo da za stolom nema igrica, televizije i telefona.

"Lepo je imati veče gledanja televizije sa porodicom, ali nikako dok večerate. To je od presudne važnosti", zaključila je.