Zoran je prvo dete iz druge kontrolisane i celim tokom hormonski održavane trudnoće. Rođen je tri nedelje pre termina u 36GN.

Roditelji su oko druge godine primetili da je Zoran prestao da izgovara slogove i reči prethodno naučene i promenio ponašanje zbog čega su se obratili pedijatru. Nakon obavljenih specijalističkih pregleda i analiza ustanovljene su dijagnoze F83 - mešoviti specifični poremećaji razvoja (Disordines evolutionis specifici mixti), F84.0 – Dečiji autizam (Autismus puerilis Dečiji autizam) prožimajući razvojni poremečaj u oblasti socijalnih interakcija, komunikacija i ponašanja sa nizom nespecifičnih problema kao što su: fobije, smetnje spavanja i ishrane, napadi besa, agresivnosti i F79 - Retardatio mentalis, non specificata. 2021 je bio hospitalizovan na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine pod dijagnozom: Convulsiones – kovulzivni napad pri povišenoj temparaturi.

Prati se od strane neurologa, redovno pohađa psihološke, logopedske i defektološke tretmane, ne pohađa kolektiv i koristio je suplementaciju.

Roditelji su do sada sami finansirali lečenje, ali da bi Zoran nastavio sa intenzivnim tretmanima i terapijama potrebna im je pomoć humanih ljudi u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za logopedske i defektološke tretmane, specijalističke preglede, dijagnostiku, terapije, lekove i suplemente, hipoterapiju i hidroterapiju.

Za Zoranov napredak! Budimo humani!

Pomozimo Zoranu!

Pomoć za dečaka Zorana Mirkovića2.jpg
budi human