Poslušajte savete fizioterapeuta o načinu i učestalosti sprovođenja ove terapije...