Učestalost pojave stečenog ravnog stopala se sa razvojem civilizacije povećava, jer je funkcija hvatanja u potpunosti iščezla i stopalo danas isključivo služi za oslanjanje. Drugi razlog je hipokinezija (smanjeno kretanje), kojom su ugrožena pre svega deca koja žive u gradovima, jer hodaju isključivo po ravnoj, tvrdoj površini.

Velika je zabluda roditelja, ali i pojedinih lekara da će deca nošenjem ortopedskih cipela, ili onih koje imaju ugrađene uloške - korigovati ravne tabane i spuštene svodove. Bez aktivnih ciljanih vežbi, gotovo da nema rezultata.

Visoki strukovni terapeut Snežana Milanović vas savetuje koje vežbe i na koji način treba primenjivati kod ravnih stopala i spuštenih svodova kod dece...