Brojna deca su krenula u privatne vrtiće jer svoje mesto nisu dobili u državnim ustanovama, a u nekim gradovima roditelji te dece imaju mogućnost da dobiju subvenciju od grada. Međutim, vrlo često dolazi do zabune oko isplate subvencije jer roditelji nisu obavešteni da ona ne kreće odmah.

Iako su mnogi iznenađeni, subvencija na račun može da im legne i po dva ili tri meseca kasnije, a do tada oni moraju da plaćaju pun iznos za boravak deteta u vrtiću. Međutim, ni to nije jedino što ih zbunjuje, novac koji dobijaju kao subvenciju nije uvek jednak, a evo od čega to zavisi.

Kada dobijamo novac od subvencije?

Roditelj je dužan da vrtiću plati naknadu za tekući mesec, a grad iznos uplaćuje na bankovni račun roditelja koji su priložili prilikom predaje papira za odobravanje subvencije.

To znači da ćete prvi mesec platiti punu cenu vrtića dok vam grad ne uplati novac na račun. Ovo je neophodno kako bi vrtić mogao da podnese gradskoj upravi izveštaj na osnovu kog se nastavlja ili pak obustavlja isplata subvencija na račun roditelja.

Kada neću dobiti punu subvenciju, i da li mogu na neki način da je izgubim?

Ukoliko menjate vrtić zbog selidbe ili nekog drugog razloga, subvenciju nećete izgubiti. Međutim, ako dete ne dolazi u vrtić duže od dva meseca, subvencija se gubi.

S druge strane ukoliko vam je dete bolesno ili iz nekog razloga odsustvuje iz vrtića, za dane izostanka nećete dobiti pun iznos subvencija.

Deca, vrtić
Shutterstock Deca u vrtiću

Koliko košta privatni vrtić u Beogradu uz subvenciju grada?

Ekonomska cena vrtića iznosi 27.952 dinara mesečno po detetu, dok puna cena boravka u privatnim vrtićima varira, od 250 do 300 evra, ali na ekskluzivnim lokacijama ide čak i do 500 evra mesečno.

Subvencija koju daje Beograd roditeljima koji nisu upisali decu u državne vrtiće iznosi najviše 80 odsto ekonomske cene, što je najviše najviše 22.361,60 dinara mesečno po detetu. Obavezno učešće roditelja je 20 odsto od ekonomske odnosno 5.590,40 dinara.

Grad ne subvencioniše punu cenu izostanaka deteta iz vrtića pa je važno da znate i kako se izračunava dnevni iznos boravka deteta u vrtiću.

Ugovorena cena vrtića deliće se sa brojem radnih dana u mesecu. Za svaki dan kada je dete bilo u vrtiću Grad daje 80 odsto, a za dane kad dete nije bilo u vrtiću Grad uplaćuje roditeljima 50 odsto od punog iznosa dnevnog boravka.

Troškovi boravka deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi ne nadoknađuju se za dane vikenda, državnih i verskih praznika u Republici Srbiji, koji se praznuju i obeležavaju neradno.

Na primer, ako je cena privatnog vrtića 35.000 dinara, mesec ima 21 radni dan od čega je jedan praznik i 6 detetovih izostanaka, grad će platiti 19.965 dinara, a roditelj treba da doda 15.035 dinara.

(Yumama)