Pozitivna doza samopouzdanja je bitan faktor za razvoj ličnosti deteta. Ona je jedan od preduslova razvoja mališana u odgovornu i zrelu ososbu, koja je puna ljubavi prema drugima. Ovaj psiho-test otkriva koliko treba da podržite svoje dete u razvoju i jačanju ličnosti.  

1) Vaše dete voli da otkriva novo, ne bira uvek sigurnost i komfor, vreme provodi rado sa vršnjacima i starijom decom.

A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

2) Ako vaše dete želi nešto da postigne, uložiće mnogo truda i upornosti.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

3) Ume da bude poletan i pun entuzijazma.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

4) Nikada ne laže.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

5) Prihvata kritiku za greške i ume da se izvini.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

6) Ne oseća se malim, smatra sebe starijim nego što jeste.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

7) Pomodna laskava priznanja i trendovi u odevanju ga ne zanimaju.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

8) Spremno je da se bori za svoja uverenja, čak da se suprotstavi vršnjacima.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

9) Ume da rasuđuje i odlučuje.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

10) Pouzdano je kada je reč o važnim stvarima.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

11) Ume da razume druge i oseća njihove potrebe.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

12) Srećno je kada uspe u onome što radi.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

13) Brzo zaboravlja neuspeh.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

14) Ume da bude strpljivo kada je to potrebno.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

15) Ima kreativan pristup problemima.
A) Tačno
B) Delimično tačno
C) Netačno

Tumačenje:

Najviše odgovora pod A
Ako su ove tvrdnje uglavnom tačne, odnosno ako imate najviše odgovora pod A, vaše dete ima izgrađen stabilan i pozitivan osećaj samopoštovanja i samopouzdanja, i ovo je za njega odlična polazna tačka da se dobro snađe u izazovima koje život donosi. Ume dobo da se orijentiše u društvu i da sebe afirmiše. Ovo je odlično za vaše dete, jer deca koja nemaju strah od nastupa u društvenom životu, nemaju problem sa daljim razvojem ličnosti i samopouzdanja.

Najviše odgovora pod B
Samouzdanje i sigurnost u sopstvnu ličnost vašeg deteta nije stabilno u svim situacijama. Bilo bi dobro da ga što češće uključujete u donošenje odluka i da mu zadajete zadatke shodno njegovom uzrastu kako bi se osećalo kompetetnijim i razvilo bolji osećaj samopoštovanja. Dajte mu više slobode u donošenju odluka i smanjite nivo kontrole i korekcija - samo tako ćete doprineti jačanju njegove ličnosti.

Najviše odgovora pod C
Vaše dete je emocionalno preosetljivo i njegov emotivni zaštitni oklop nije baš najjači. Ono stalno traži pažnju i i vaše potvde, podršku u svemu što radi i ljubav kako bi ostvarilo bilo koje postignuće. Ipak ne bi trebalo da mu stalno stojite nad glavom, da ga previše štitite, naprotiv, ovo može biti kontraproduktuvno za njegovo samopouzdanje – puštajte ga što češće na rekreativnu nastavu, grupna i organizovana druženja dece, izlete sa drugima...

BONUS VIDEO:

Deca vise sa prozora Tik Tok

Izvor: Yumama