Bez obzira na bebin uzrast, težinu i pol, osnovni princip nege jeste svakodnevno pranje toplom vodom. Eventualni ostaci stolice oko polnih organa brišu se mokrom pelenom ili gazom, uvek odozgo nadole (tj. prema čmaru) da se crevne bakterije ne bi unele u mokraćne puteve, jer tako može nastati mokraćna infekcija, naročito kod devojčica zbog kratke i prave mokraćne cevi.

Beba se ne potapa u kadicu dok pupčana rana ne zaraste, već se kupa polivanjem vodom ili tuširanjem s leđa. Pri tome se polni organi peru na kraju. Kada pupčanik otpadne, beba se može potopiti u kadicu, pošto joj se prethodno umije lice, a umazani deo oko genitalija i čmara obriše mokrom pelenom. 

Evo kako bi trebalo da negujete polne organe kod devojčica i dečaka:

Tekst: Prim. dr Maja Skender, pedijatar