Istraživanje koje je sproveo "Pew Internet Project", pokazalo je da se veliki broj ljudi ne odvaja od telefona čak ni kada ide na spavanje.

Naime, policajci iz Njujorka upozoravaju da bi takva navika mogla da vas dovede u opasnost.

U priručnicima za upotrebu uređaja, naglašeno je da telefon ne treba da bude prekriven bilo čime što može da smanji njegov protok vazduha. To utiče na rad telefona i predstavlja mogući rizik od požara ili čak eksplozije.