Kada dete krene u školu učenje postaje njegova najvažnija aktivnost. Međutim, šta se događa kada dete ne može da savlada predviđeni školski program?

Disleksija u najvećem broju slučajeva prouzrokuje teškoće u čitanju, pisanju, računanju, razumevanju teksta i govora. Podjednako je učestala kod dečaka i devojčica, a javlja se kod dece školskog uzrasta na svim nivoima inteligencije. Osobe sa disleksijom u stalnoj su borbi da nauče da čitaju precizno i tečno, a smatra se da pet do 10 odsto dece slovenskog govornog područja ispoljava određeni stepen disleksije, dok je taj procenat za zemlje engleskog govornog područja nešto viši, što se tumači razlikom između izgovora i pravopisa.

Novo istraživanje, objavljeno 6. juna 2013. godine u časopisu Neuron, isključilo je jedan od potencijalnih uzroka disleksije, zaključivši da problemi sa vidom ne dovode do čestog poremećaja u čitanju.

Prema rečima Guniver Iden, direktorke Centra za proučavanje učenja na Džordžtaun Univerzitetu, ovo istraživanje bi moglo da ima širok uticaj u otkrivanju i lečenju disleksije.

Ranija istraživanja pokazala su da ljudi sa disleksijom imaju problema u obradi vizuelne stimulacije u poređenju sa osobama istog uzrasta, što je mnoge navelo da se zapitaju da li problemi sa vidom zaista uzrokuju disleksiju.

Međutim, nova studija pokazala je da su problemi sa vidom kod ljudi sa disleksijom verovatno posledica poremećaja učenja, a ne uzrok.

Deca bez disleksije izgleda imaju isti nivo veizuelne obrade kao disleksična deca, a osim toga deca sa disleksijom koja su dobila intenzivno podučavanje u čitanju, doživela su naknadno povećanje sistema vizuelne aktivnosti. Kako bi došli do ovih zaključaka, istraživači su koristili magnetnu rezonancu uporedivši na taj način funkcije mozga kod dece sa poteškoćama u učenju i dece koja nemaju ovih problema.

"Kada tražimo od dece da nauče da čitaju, tražimo im zapravo nešto što je vrlo teško. Čitanje menja  funkcije mozga", tvrdi Iden, "ako je dete disleksičar, ne može da pročita toliko toga poput druge dece istog uzrasta, pa samim tim njegov mozak ne dobija priliku da se puno promeni. Vizuelni deficit postoji, ali nam je naše istraživanje omogućilo da otkrijemo da je ono u stvari posledica nemogućnosti čitanja."

Novo istraživanje predstavlja ključni korak u ovoj oblasti i svakako će doprineti sužavanju potencijalnih uzroraka, kao i budućem otkrivanju i lečenju disleksije.