Heder Volk sa Univerziteta Južna Kalifornija kaže da ovo istraživanje ne tvrdi da zagađenje uzrokuje autizam, ali može da bude jedan od faktora rizika. U poslednjih nekoliko godina zabeleženo je povećanje broja dece obolele od autizma. Pretpostavlja se da svako 88. dete u Americi oboli od nekog oblika autizma, što je za 25 procenata više u odnosu na podatke iz 2006. godine. 


Ova nova vrsta studije jedna je u nizu istraživanja koja se bave faktorima iz okruženja koja utiču na razvoj autizma kod dece. Posebna pažnja je posvećenja proučavanju dece koja žive blizu velikih saobraćajnica, ali i merenju kvaliteta vazduha u kući.
U poređenju sa 245 dece iz Kalifornije koja nisu autistična, naučnici su otkrili da je 279 dece obolele od autizma dvostruko više bilo izloženo najvišem nivou zagađenja u prenatalnoj fazi, i tri puta više u prvim godinama života.


Iako ovo istraživanje ne dokazuje direktnu vezu između zagađenja i autizma, ovi faktori rizika se  ipak mogu izbeći ili umanjiti.