Izvor: Novosti

Deca začeta početkom godine, podložnija su uticaju alergija na hranu, jer im se prvo tromesečje embrionalnog razvoja završava usred prolećne sezone, karakteristične po cvetanju biljaka i pojavi velike koncentracije polena. Ovo su ustanovili finski istraživači iz Instituta za zdravstvenu nauku pri Univerzitetu u Helsinkiju nakon obavljenog istraživanja kojim je obuhvaćeno šest hiljada dece. Dobijeni odgovori pokazali su da su na prehrambene alergene ova deca naročito osetljiva u prvoj godini, pri čemu posebno na mleko i jaja.