Lavu Teodoroviću, dečaku rođenom 2021. godine u junu 2023. godine potvrđena dijagnoza Spinalne mišične atrofije SMA II (G12.- Atrophia musculorum spinalis et syndromata affinia) kojoj je prethodila dijgnoza G82.3 Tetraplegia flaccida - mlitava paraliza svih udova. Rođen je iz uredno vođene i kontrolisane trudnoće, a prvi problemi primećeni su na prvom neonataloškom pregledu u 2. mesecu života u vidu mlitavosti deteta. Uključen je u habilitacioni tretman od 4. meseca života kontinuirano u ambulantnim uslovima u privatnoj ordinaciji.

Majka je primetila da je sporiji u odnosu na starije dete, kako se navodi na Budihuman.rs. Sa 9. meseci je počeo da puzi, ali je to činio sporo, sa 10. meseci usvojio je sedenje ali nestabilno, a samostalan hod još uvek nije razvijen. U spontanom govoru ima do dvadesetak funkcionalnih reči.

budi human.jpg
budi human 

Molekularno-genetička analiza je pokazala homozigotnu deleciju gena SMN1, a istovremeno je detektovano povećanje broja kopija gena SMN2 (3 kopije) čime je potvrđena klinička dijagnoza spinalne mišične atrofije (SMA).

Lavu su sredstva neophodna za lek Zolgensma, najskuplji lek na svetu pa se roditelji obraćaju svim ljudima dobre volje da im pomognu da prikupe sredstva kako bi Lav što pre primio neophodnu terapiju.

Sredstva su potrebna i za specijalističke preglede, lekove, suplemente, laboratorijske analize, putne troškove i troškove smeštaja.

Lavu možete pomoći slanjem SMS s brojem 1521 na 3030.

Uplatom na dinarski račun:

160-6000001671007-85

Uplatom na devizni račun:

160-6000001671742-14

IBAN:

RS35160600000167174214

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG