Mnogi roditelji smatraju da je najteže da se izabere ime za devojčice. U moru prelepih imena, koja su jako popularna, nekada se traži njihova varijanta koja nije toliko zastupljena. Upravo jedno od takvih imena je Anja koja je zapravo "izvedenica" od imena Ana.

Žensko ime Anja, originalno je staro-slovenskog porekla, te je samim time i najpopularnije u zemljama koje su naseljene slovenskim narodima. Smatra se da je u zemljama kakve su Srbija i Rusija, ime Anja potekla od imenice "ana“, što u Rusiji ima i značenje "božija milost“.

Iako je ime Anja, prema mišljenju većine etimologa sigurno jedna varijanta ličnog imena Ana ili Anna, neki stručnjaci ipak smatraju da je ime poreklom od staro-hebrejske reči "Hannah“ ili pak reči "hana“, koja ima značenje – milost; blagost; dobrota.

devojčica-mačka.jpg
Shutterstock Devojčica sa mačkom

Značenje ženskog imena Anja:  "žena koja je obasuta božjom milošću“; "božja izaslanica“; "ona koju je sam bog poslao da deli ljubav i pravdu“; "ona koja je božanska“; "žena koja je bezgrešna“ ili "ona koja je zahvalna; dobročiniteljka; milosnica“.

(Yumama)