Muško ime koje nosi prelepu simboliku ali nije previše popularno među današnjim roditeljima je ime Janko. Daje se sporadično, kako u našoj zemlji, tako i u zemljama regiona i sveta, pa ukoliko želite da vaš dečak nosi ime koje je veoma lepo, ali će ga sigurno razlikovati od drugara iz odeljenja, ovo je pravi izbor.

Poreklo imena Janko je na neki način dvosmisleno, te postoji nekoliko etimoloških teorija, a najpoznatija je ona koja je zasnovana na poreklu imena od staro-hebrejske reči "yohanan" ili imena "Johohana", a koje ima značenje onaj koji je rođen kao miljenik Božiji; poslat od Boga.

Druga teorija o poreklu imena Janko, navodi da je ime "duža forma" od vlastitog imena Jan ili Ian, ili pak "izvedenica" muških imena Jovan ili Ivan, odnosno Johan ili Jonahan.

Postoji i etimološka hipoteza o grčkom poreklu imena Janko, a od reči "ioannikios", sa sličnim značenjem, odnosno prevodom - onaj koji je izaslanik Gospoda ili onaj koji donosi svetlost.

Značenje imena Janko

Ovo lično muško ime nosi divna značenja, a to je: "onaj ko je poslat od Boga", "onaj koji je sluga Božiji", "onaj koji je rođen kao blaga i plemenita osoba", "junak", "borac", "častan i čestit čovek".

Beba, dečak
Shutterstock Nasmejani dečak sa kapom

Nadimci i izvedena imena

Najpopularniji deminutivni oblici imena Janko su Jan; Ian; Jankec ili Jankiša, dok su imena koja su izvedena od ovog muškog imena pre svega Jovan; Jakov; Jonatan; Džonatan; Jona; Ivan; Janoš ili Jakoe.

(Yumama)