Ruska imena su prethodnih godina veoma popularna širom sveta, pa i u Srbiji. Ako očekujete jednog malog dečaka, spremamo vam spisak najlepših muških imena poreklom iz Rusije sa svojim originalnim ili prenesenim značenjem.

Najpopularnija ruska imena za dečake:

Aleksej – ime koje je varijanta imena Aleksandar, te označava "onoga koji štiti slabije; onoga ko je branilac ljudi; onoga ko je borac za ljudska prava; humanista; pravednik";

Nikolaj – ime je poreklom iz grčkoga jezika i složenica je od reči "nike" u značenju pobeda i "laos" u značenju narod, te je bukvalni prevod "narod pobeđuje, narod vlada", dok je preneseno značenje imena "onaj koji je pobednik u očima naroda; narodni čovek; junak naroda; narodni heroj; onaj koga svet slavi";

Aleksandar – je ime poreklom iz grčkog jezika, i u osnovi označava onoga koji je zaštitnik ili pak branilac ljudi, te se i preneseno i osnovno značenje imena u ovom slučaju podudaraju;

Vanja – ime je koje je izvedeno od ličnog imena Ivan, te tako ima slično značenje i prevodi se kao "Bog je milostan", te je onaj ko nosi ovo lično ime "darovan od Boga; rođen milošću Božijom; Božji dar";

Beba, dečak, zubi
Shutterstock Beba sedi

Sergej – ime je latinskog porekla i označava "onoga ko je poreklom iz plemena Sergiusa"; ime je rasprostranjeno je svuda i ima brojne varijacije u jezicma diljem sveta;

Jakov – ime je poreklom iz staro-hebrejskog jezika, i ima značenje "peta", te označava pak nečiju slabost ili manu, i preneseno se tumači kao "onaj koji ima osećanja; onaj koji je osetljiv; onaj koji ima slabost; onaj koji je slab na tuđu patnju ili bol; osećajan; dobrodušan";

Maksim ili Maksimilijan – ime koje je latinskog porekla, u značenju "maximus" tj veliki ili pak najveći i najbolji; ima istovetno preneseno kao i osnovno značenje;

dečak u parku.jpg
Shutterstock Dečak se smeje

Lav – ime je poreklom iz latinskog jezika od reči "leo" u jasnom značenju lav, ali ima preneseno tumačenje "onaj koji je hrabar; borben; onaj koji je neustrašiv; onaj koji ne odustaje; odvažan; ko je dostijanstven";

Oleg – ime potiče iz nordijskog dijalekta i veoma je popularno u ruskim i slavenskim područjima, i ima značenje "onaj koji je blagosloven; onaj koji je prošao svet; svetski čovek; svetski putnik; onaj koji je zdrav; vitalan; dobrog zdravlja";

Vladimir – ime je poreklom iz slavenskih jezika, koje je od davnina popularno u Rusiji, odakle se prenelo i na brojne druge pravoslavne zemlje; poteklo je od složenice vlad (u značenju gospodin; vladar; veliki; veličanstven) i mir (u značenju mirno stanje; blaženstvo; spokoj), te se u jednom prenesenom smislu prevodi kao "onaj koji je smiren; onaj koji vlada mirom i spokojem; onaj koji vlada sobom; onaj koji je dostojanstven; onaj koji je borac za mir; onaj koji nije okrutan".

(Yumama)