Od davnina su postojale brojne nedoumice, da li je Lara žensko ime „samo za sebe“, ili pak nadimak tj skraćeno od Laura ili Larisa, a od kojih se smatra da originalno i vodi poreklo. Ipak popularnost i zastupljenost ličnog imena Lara poslednjih godina govori u prilog tome da je ovo žensko ime vlastito ime koje se sve više daje novorođenim devojčicama.

Prema brojnim teorijama, poreklo imena Lara se dovodi u vezu sa pomenutim imenom Laura, a koje je takozvano „izvorno hrišćansko ime“, i poreklom je iz grčkog odnosno iz latinskog jezika. Prema drugoj poznatoj teoriji, ime Lara, kao i samo ime Laura, potiču od imena grada Larisa u Grčkoj (oblast Tesalija).

Treća, i najpouzdanija hipoteza, odnosi se pak na poreklo imena Lara od reči latinskog porekla „laurus“, a što ima značenje lovor (kao biljka) ili „lovorov venac“ (kao simbol pobede).

devočica sa mašnom.jpg
Shutterstock Devojčica

Značenje imena Lara je dvojako, te ako se uzme u obzir da potiče od grčke reči „laros“ tačnije od latinskog „laurus“, može da znači „ona koja štiti“; „žena zaštitnica“; „pobednica“ ali i „ona koja je slatka, mila ili draga“, jer bukvalni prevod sa grčkog jezika pomenute reči „laros“ ima značenje „slatko, slatkiš, šećerlema“.

Kada se sa druge strane uzme u obzir starorimsko značenje reči „lar“ ili latinsko značenje reči „laurus“, Lara se može „protumačiti“ i kao „pobednica“; „junakinja“; „kućepaziteljka“; „pravda“; „borac za pravdu“; ili kao „žena koja štiti tuđe i pomaže u nevolji“.

(Yumama)