Žensko ime koje je vrlo otmeno ali je manje popularno kod nas i u zemljama regiona je ime Olivera. Ovo ime se u Srbiji daje sporadično, i njegova popularnost je u poslednje vreme u padu, a pre svega zbog predominacije nekih jednostavnijih i kratkih ličnih imena, u koja spada i ime Vera, a kao najverovatnije "ime od milošte" za puno lično ime Olivera.

Pretpostavlja se da je ime Olivera, poreklom iz latinskog jezika i da je ili izvedeno ime od ličnog muškog imena Oliver, ili da potiče od reči "olivarius; olivarus", koja ima značenje – maslina ili pak grana masline.

Postoje neke pretpostavke, da ime Olivera može biti svojim poreklom i iz engleskog jezika (reč za maslinu je "olive"), kao i iz francuskog govornog područja (po imenu masline na ovom jeziku a koje glasi – "olivier"), te i iz španskog jezika (na kome je maslina – "olivera") ili iz italijanskog jezika (gde je ime za maslinu – "olea").

devojčica-zubi.jpg
Shutterstock Devojčica

Značenje imena Olivera

Prema hipotezama o poreklu, ime Olivera bi u simboličnom transkriptu, moglo da znači – "ona koja donosi nadu"; "ona koja je simbol mira i nadanja"; "ona koja donosi sreću"; "nada"; "vera"; "ona koja će imati lep i miran život"; "osoba koja se uvek nada boljem"; "ona koja je mudra"; "osoba koja je predodređena za uspeh"; "ona koja ima dobro zdravlje"; "blagostanje"; "mir".

(Yumama)