Iako bi svi rekli da je ime Maja u suštini samo nadimak od imena Marija, sve češće se sreće kao samostalno vlastito ime i to ne samo u Srbiji već širom sveta.

Tačno poreklo imena Maja nije nimalo lako i jednostavno definisati, jer i danas postoje vrlo brojne nedoumice, da li je ime grčkog ili originalno latinskog porekla ili je proisteklo iz sanskrita, na kome ima značenje „iluzija, nestvarno, nerealno". Ipak, najtačnijim se smatra pretpostavka o starogrčkom poreklu imena Maja, od reči „Maia“, koja je bila grčka boginja, odnosno majka starogrčkog božanstva Hermesa. Može se prihvatiti i latinska varijanta porekla ovog imena Maia - rimska boginja proleća i prirode.

Na obrednom jeziku u hinduizmu u Indiji i Nepalu, Maja je bila božanstvo iluzija i mašte, ali i simbol žene kao majke, plodnosti, rađanja, ženske lepote i roditeljstva.

Zanimljiva je i znati da je ime Maja (u obliku Maya ili Maia), veoma popularno u Australiji i na Novom Zelandu, gde ima značenje „palma“ ili „palmino drvo“.

(Yumama)