Kada dođe do razvoda braka, bilo da je reč o sporazumnom ili razvodu po tužbi, rešava se pitanje novčane naknade za izdržavanje deteta, što se naziva alimentacija.

Roditelji imaju obavezu da izdržavaju svoju decu bez obzira da li su u braku, vanbračnoj zajednici ili razvedeni. Ukoliko dođe do razvoda braka, onaj roditelj kom je Sud poverio vršenje roditeljskog prava, dobijaće svakog meseca određeni iznos od drugog roditelja. To je doprinos za izdržavanje deteta, novac kojim se osigurava da će sve potrebe deteta biti namirene, a cilj je da se dete zaštiti od posledica razvoda braka.

Pitanje alimentacije je u celom svetu, pa i kod nas često problematično. Brojni samohrani roditelji se žale da bivši partneri ne uplaćuju alimentaciju mesecima, pa i godinama, i često ne znaju kome mogu da se obrate. Kako bismo vam razrešili neke od dilema, pitale smo Bojanu Bogojević, diplomiranu pravnicu, kako se određuje alimentacija, do kada je dete prima ali i šta da radi roditelj čije dee ne dobija ono što mu je Sud odredio.

"Na samo početku bih istakla da Porodični zakon Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) uređuje pitanja izdržavanja deteta prilikom razvoda braka, ali mnogi roditelji ne znaju način utvrđivanja i od čega zavisi iznos alimentacije. Važno je reći da izdržavanje prema porodičnom zakonu može biti u korist deteta, u korist majke deteta, u korist supružnika, roditelja ili srodnika. Međutim u ovom tekstu se bavimo samo o obavezi davanja alimentacije, odnosno izdržavanja za dete/decu", objasnila nam je Bojana na početku, a onda je dala i odgovore na konkretna pitanja.

Kako se određuje visina alimentacije?

"Sudskom presudom se najčešće uređuje način plaćanja alimentacije. Rado bih preporučila da se plaćanje alimentacije uvek vrši uplatom na bankovni račun, a ako se daje na ruke da se od strane koja prima alimentaciju zahteva da za primljeni iznos potpiše priznanicu. Izuzetno važno je istaći da se po pravilu izdržavanje određuje u novcu. Visina alimentacije može biti utvrđena u fiksnom novčanom iznosu ili u određenom procentu redovnih mesečnih primanja dužnika izdržavanja. Kada se alimentacija odredjuje u određenom procentu ne može biti manja od 15 odsto niti veća od 50 odsto od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja koji su umanjeni za poreze i doprinose", objasnila nam je Bojana.

Porodica, razvod, svađa
Shutterstock Roditelji su detetu rekli da se razvode

Odredili smo visinu alimentacije, ali do koje detetove godine možemo da računamo na taj novac?

"Obaveza plaćanja alimentacije može trajati određeno ili neodređeno vreme.

Zakonski maksimumi koje propisuje zakon su:

  • Roditelji su obavezni da plaćaju alimentaciju za dete do navršene 18. godine
  • Roditelji dece koja su na redovnom školovanju su obavezni da izdržavaju decu do 26. godine
  • Roditelji dece koja nisu poslovno sposobna će roditelji biti dužni da izdržavaju dok traje takvo stanje.

Ovde je važno istaći da nema pravo na izdržavanje punoletno dete ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike."

Porodica, razvod, svađa
Shutterstock Ćerka se pozdravlja sa tatom

Sada kada smo sve odredili, dolazimo do gorućeg pitanja - šta da radi staratelj deteta ako drugi roditelj ne uplaćuje alimentaciju? Kako da se izbori za prava svog deteta?

"Potrebno je podneti krivičnu prijavu", kratko je rekla Bojana, a onda nam je i objasnila šta da rade osobe koje nemaju sredstava za privatne advokate koji će da rešavaju pitanja neplaćene alimentacije.

"Na osnovu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Advokatska komora Srbije je dostavila Ministarstvu pravde spisak advokata koji su upisani u Registar pružalaca besplatne pravne pomoći.

Možete preuzeti spiskove podeljene po komorama.

https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/26351/spisak-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-advokati.php

Na samom kraju važno je reći da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka."

Bojana Bogojević
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Specijalista za korporativno upravljanje
Ekspert za održivi razvoj
UNAccc Institute Honorary Executive Director for SDG Education

Bojana Bogojević
Bojana Bogojević Bojana Bogojević