Ako je izazvana električnom strujom, potrebno je, na način koji je siguran za spasioce, prekinuti dalji kontakt sa električnim vodom. Ukoliko je uzrok plamen, posebno u zatvorenom prostoru, dete treba izneti iz takve sredine, položiti na pod i pokrivanjem ugasiti vatru.

Ne skidati detetu odeću!

Opečene površine treba hladiti (kese sa ledom, hladne obloge, voda iz česme), u cilju smanjivanja bola i otoka i neutralisanja viška toplote. Potrebno je osloboditi disajne puteve ako je moguće.

U slučaju da je dete životno ugroženo, odmah pozvati hitnu pomoć. Opečene delove tela treba pokriti sterilnim prvim zavojem, a ako ga nema - čistim belim platnom. Odozgo umotati polietilensku ili aluminijumsku foliju, kako bi se smanjio gubitak tečnosti i toplote preko opečene površine.

Opečene ekstremitete treba adekvatno imobilisati!

Na opečene površine nikako ne stavljati praškove, masti, meleme, sprejove i drugo.

Protiv bolova, detetu dati analgetik (Paracetamol ili Ibuprofen). Opečenu površinu je najbolje pokriti Stanicid gazom, ali tek nakon primarne obrade u zdravstvenoj ustanovi.

Primena antitetanusne zaštite je obavezna za decu čije su opečene površine došle u dodir sa zemljom ili drugom prljavštinom, a pod uslovom da nisu primila sve tri doze vakcine protiv tetanusa, koja se daje počevši od navršenog drugog meseca života.

Sve opekotine odojčeta se leče u bolnici. Svaka opekotina je potencijalno ulazno mesto za infekciju, pa je često potrebna upotreba antibiotika, o čemu odluku donosi lekar.

Prim. dr Maja Skender, pedijatar