Počnimo od telekomunikacija. Od nekadašnjih  telefonskih centrala jedva da je išta ostalo; zamenile su ih moderne digitalne centrale koje, umesto nekadašnje glomazne i komplikovane tehnike, imaju samo jedan računar! Telekomunikacione veze između kontinenata se ne prenose više kablovima postavljenim po dnu okeana. Zamenili su ih sateliti, kojima se prenose radio i TV programi i, kao navažnije, internet mreža, koja milionima ljudi omogućava neslućene mogućnosti međusobne komunikacije i uvid u bezbrojne datoteke.

Da li bi čovečanstvo, danas, moglo da  ostvari ovakav stepen efikasnosti u proizvodnji, saobraćaju, trgovinskim i finansijskim transakcijama, razmeni informacija, naučnoj saradnji i privatnim vezama, ako bi, nekim čudom, sve ovo nestalo? Odgovor je - ne!

Sve ove blagodeti, između ostalog, postoje zahvaljujući tehnologiji mikrotalasa.

Šta su mikrotalasi?

Neophodna su neka jednostavna objašnjenja: To su elektromagnetni (EM) talasi čije su talasne dužine kraće od jednog metra (1m), a duže od jednog santimetra (1 cm), ili talasi na frekvencijama od 300 megaherca (MHz), ili  300 miliona treptaja u sekundi,  do 300 gigaherca (GHz ) ili 300 milijardi treptaja u sekundi.

Mobilna telefonija kod nas radi na 900 MHz, a u SAD na 1,8 GHz. U svakodnevnoj upotrebi su bežični telefoni sa frekvencijama od 900 MHz i 2,4 GHz. Ekrani TV prijemnika i računara rade na 900 MHz.

Mikrotalasne pećnice rade na 2,6 GHz, a radarska postrojenja rade od 6 do 15 GHz. Mnogi vojni i policijski uređaji rade na nama nepoznatim frekvencijama.

Da bi pomenuti uređaji i sistemi normalno funkcionisali, potrebni su repetitori - antenski stubovi koji prenose radio, TV i telekomunikacione  signale.

Sa stanovišta tehnike i inženjerskog znanja, napravljen je ogroman korak napred, sa velikim uštedama i povećanjem kvaliteta i efikasnosti u svim oblastima ljudske delatnosti.

Kako ovi mikrotalasi deluju na živa bića?

Druga strana medalje je, da se na početku nije znalo kakve efekte takva zračenja imaju po živi svet, posebno na ljudsku populaciju.U naučnoj literaturi danas postoji veliki broj radova sa objavljenim teoretskim postavkama, ali i izvršenim eksperimentalnim istraživanjima o uticaju mikrotalsnih EM polja na tkiva ljudi, životinja i biljaka.

Kanadski istraživač Stiven Štraus je 2003. u časopisu Globe and Mail objavio studiju o uticaju mikrotalasa na pripremanje hrane. Izneti su alarmantni dokazi da se uništavaju nutritivne materije u hrani koja se priprema u mikrotalsnim pećnicama.  Flavonoidi se uništavaju čak do 97 procenata, a vitamnini, enzimi i pojedina hemijska jedinjenja  od 74 do 87 procenata. Posebno se razgrađuju vitamini C i B12. Mnoge od pomenutih materija usporavaju starenje, smanjuju rizik od srčanih smetnji, preventivno deluju kod dijabetesa tip 2, kao i kod nekih vrsta kancera.

Zašto se, onda, često u javnosti pojavljuju informacije o tome da nema opasnosti od prevelikog zračenja mobilnih telefona?

Proizvođači mobilnih telefona, satelitske i opreme GPS i GPRS, najčešće naručuju studije u kojima se tvrdi da „nema dokaza da mikrotalasi štetno deluju na ljude". Međutim, medicinska istraživanja u Kanadi i SAD su dokazala da mikrotalasi u opsegu frekvencija od 100 MHz do 10 GHz prodiru u telo na dubinu veću od 1 cm i time ugrožavaju kožu, unutrašnje organe, nervni, endokrini i koštano-zglobni sistem.

Mikrotalasna zračenja su, očigledno, postala globalni problem! Ako se uzmu u obzir i EM zračenja od svih ostalih uređaja kojima smo okruženi na poslu, u kući, u školi, kao i prirodni geofizički i kosmički uticaji, slika postaje još turobnija.

Naučna istraživanja o štetnosti mikrotalasnih zračenja

Dr Ganer Hojzer u svojim istraživanja tvrdi  da izloženost mikrotalasnim EM poljima ima  iste simptome poremećaja kao i izloženost toksičnim hemikalijama.

Američka naučnica Ejmi Vortington tvrdi da mikrotalasna zračenja izazivaju bolesti kao gama zračenje  u Japanu, posle atomskih eksplozija u Hirošimi i Nagasakiju. Njena istraživanja dokazuju da minimalna doza ovih zračenja može da izazove degenerativne promene kod još nerođene dece, oštećenja nervnog sistema - nervnu degeneraciju, oboljenje tiroidne žlezde, oštećenje DNK...

Prognoze bez optimizma

Zbog ozbiljnih i čestih upozorenja naučnika sa vodećih univerziteta i instituta, američki kongres je naručio studiju o štetnosti zračenja mobilnih telefona i upoznao proizvođače sa njenim poražavajućim  rezultatima. Oni su, zauzvrat, obećali da će smanjiti zračenje.

Jedna od studija prognozira da će do 2020. godine u SAD biti nekoliko puta povećan broj obolelih od kancera. Studija je zasnovana na statističkim podacima o širenju mreže mobilne telefonije, koja je u direktnoj korelaciji sa brojem obolelih od kancera.

Primećeno je da se najveći broj obolelih nalazi u zonama oko repetitora mobilne i bežične telefonije i u blizini dalekovoda.

Gde je izlaz?

Pre svega, u odgovorima koja je dala nauka - u neutralizaciji, ili eliminacji štetnih uticaja prirodnih i tehničkih zračenja.

Upozorenje roditeljima

- Ne pripremajte hranu, naročito deci, u mikrotalasnim pećnicama.

- Ne kupujte deci mobilne telefone.

Jedna studija je utvrdila da, ako dete razgovara dva minuta mobilnim telefonom, naredni sat ima ozbiljan poremećaj pamćenja

- Ne ostavljajte mobilne telefone u spavaćim sobama.

-Elektromagnetno zračenje je direktno povezano sa pojavom tumora, leukemije i steriliteta, spontanim pobačajima i deformitetima kod novorođenčadi.

Voislav Nedeljković