Osnova za detetovo duševno zdravlje su toplina, razumevanje, brižnost koju samo majka može pokloniti detetu i pre njegovog rođenja. Kako dete doživljava majku, tako će i kasnije graditi odnose sa okolinom. Žena koja je uspela da u životu deteta odigra majčinsku ulogu u njegovoj psihi ostavlja dubok trag. 

Jasno je da briga o detetu počinje još za vreme trudnoće. Rođenje deteta predstavlja najveću moguću radost, ali i najveći izazov i odgovornost. Majka brine o formiranju deteta u zdravu, odgovornu, slobodnu, kritičnu i kreativnu ličnost. 

Jedna od osnovnih funkcija majke je u OSAMOSTALJIVANJU deteta. Majka polako osposobljava dete da se samostalno snalazi pred životnim zadacima i teškoćama i da snosi odgovornost za svoje postupke. Imate majke koje su naučile da svojoj deci uvek nude gotove odgovore, čak i kada odrastu i da uvek imaju rešenja za probleme svoje dece. Potisnute, ugnjetavane žene koje se osećaju zapostavljeno u svakom smislu, razvijaju prema svojoj deci autoritativni stav. Takve majke ne priznaju individualnost detetovu, čak ni kada odrastu. Ponašaju se prema detetu kao prema vlasništvu, uvek zauzimaju nadmoćni stav. U osnovi ovakvih ličnosti je večiti strah od nečega, nepoverenje u vlastite sposobnosti. Ovakve majke grade lažnu sigurnost čineći dete i druge oko sebe pokornim. 

Mudra majka otvara vrata detetu ka okolini. Omogućava mu kontakte sa vršnjacima, ali i sa starijima. 

Majka koja vezuje dete za sebe i ne dozvoljava detetu da izgrađuje drugačiji životni stil od njenog, ne ispoljava pravu majčinsku ljubav. Ispoljava sebičluk jer ostaje detetu glavno, čak i jedino društvo. Majka se boji da dete ne pogreši, da ona uvek zna najbolje i time ne dozvoljava detetu da greši, a samim tim i da uči.