Japan ima posebne metode vaspitanja, uglavnom različite i nerazumljive Evropljanima. Kod njih se disciplina podrazumeva, a samostalnost i nezavisnost se uče od malih nogu. Iako se mnogi dive japanskim metodama, podizanje dece u zemlji izlazećeg Sunca ima i određene nedostatke.

Ekonomski razvoj i visok životni standard ne sprečavaju emocionalne poremećaje. Stanovnici Japana često pate od depresije i imaju različite vrste zavisnosti (radoholizam, alkoholizam). Ruska psihoterapeutkinja Aina Gromova za rusko izdanje časopisa Marie Claire ispričala je glavne nedostatke japanskog vaspitanja.

Dete je do 5. godine slobodno da radi šta god želi, okruženo ljubavlju, posmatra se kao car, a od 5 do 15 kao "sluga" - u ovom periodu dete se uči obavezama i strožijoj disciplini, dok od 15. postaje ravnopravno sa roditeljima. Nivoi japanskog obrazovanja imaju vekovima stare tradicije. Oni su neraskidivo povezani sa kulturom i mentalitetom Japanaca. Gde japanski roditelji idu predaleko i sa kojim metodama vaspitanja treba da budu oprezniji?

1. Permisivnost je opasna
Japansko dete do pete godine praktično ne poznaje zabrane, neće ga grditi ni njegovi ukućani ni prolaznici na ulici. Svet za dete praktično nema granica. Ali da li je to zaista tako bezopasno, posebno van japanskog društva? Odsustvo reči "ne" u obrazovnom sistemu dovodi do toga da dete raste u veštačkoj sredini, pod staklenim zvonom. Vremenom, on razvija ozbiljne emocionalne probleme, posebno kada komunicira sa drugim ljudima izvan svog doma. Ukorenjena svest da šta god želim, moram da dobijem, čini dete ranjivim. Kada počne da želi nešto ne samo od roditelja, već i od onih oko sebe koji nisu spremni da zadovolje svaki njegov hir, svako "ne" traumatizuje dete i izaziva nerazumevanje, protest i krizu.

Prisustvo granica obezbeđuje obavezan okvir unutar kojeg pojedinac raste. Period do šest godina karakteriše činjenica da je dete izuzetno zainteresovano za aktivnosti vezane za objekte. Zapravo se dete izdvaja u ličnost pojedinca, formiraju se njegove lične, društvene i imovinske granice. Upravo u ovom trenutku objašnjavanje detetu šta je moguće, a šta ne je jedan od osnovnih principa vaspitanja. Bez njih, mali čovek može da razvije anksioznost, jer ne može da sistematizuje ceo tok informacija i utisaka koje dobija iz sveta!

Drugo pitanje je da ove granice ne bi trebalo da budu preuske. Kada ima previše zabrana, to takođe ne dozvoljava detetu da se u potpunosti razvije. Sve je moguće i ništa nije nemoguće - dve krajnosti.

2. Preterana zaštita majke dovodi do infantilizma
Dok su mali, japanska deca su neraskidivo povezana sa svojom majkom. Uloga oca u ovom trenutku nije tako velika, ograničena je samo na zabavu vikendom. Beba dugo spava u istom krevetu sa majkom, ona dugo nosi dete u naručju i, naravno, ispunjava sve hirove. Bliski odnosi između majke i deteta imaju niz prednosti, ali se to često razvija u preteranu zaštitu, što ometa formiranje samodovoljne ličnosti. Dete je posebna tema. Osnovni zadatak roditelja je da mu pomognu da se pripremi za samostalan život. Ako majka dugo preuzima odgovornost za raspoloženje deteta, za rezultate njegovih nedela i ispravlja njegove greške umesto njega, onda to ometa razvoj odgovornosti kod deteta. Ličnost postaje zrela kada čovek shvati odnos između svojih postupaka i njihovih rezultata. Seme buduće lične zrelosti mora biti položeno u detinjstvu. Infantilni, slabi ljudi najčešće odrastaju u porodicama sa previše zaštitničkim roditeljima. Osoba mora naučiti od detinjstva da shvati da njegovi postupci dovode do rezultata koji mu se možda neće dopasti. Stoga, prvo objašnjavamo, a zatim dajemo priliku da dobijemo rezultat sopstvenih akcija. Ušao sam u lokvicu – morao sam da idem kući, sapleo sam se o igračke – morao sam da ih očistim za sobom na vreme. Samo tako će dete shvatiti da je odgovorno za sebe i svoje postupke. I tada će zahtev za tinejdžera: "Misli svojom glavom" biti stvaran.

3. Princip "Budite kao svi drugi!" ometa lični rast
Sa 6 godina japanska deca idu u školu- i sve se dramatično menja. Sve nagle promene su uvek stresne. Preterana zaštita majke zamenjena je sa strogim merama u školi, gde vladaju disciplina i pokornost. Izgled i ponašanje su strogo regulisani. Morate biti kao svi drugi! - a ovo je glavni princip japanskog školskog sistema. U međuvremenu, važno je naučiti dete da napravi sopstveni izbor, izrazi mišljenje, razume svoja osećanja i želje, treba razviti njegove individualne karakteristike. Bez svega ovoga ne može se formirati zdrava, harmonična ličnost. Očigledno je da kada je obrazovni sistem izgrađen po principu "budi kao svi", veoma je teško razviti sopstvenu individualnost.

4. Rodne razlike u obrazovanju
Tradicionalno japansko obrazovanje karakteriše rodna podela. Pristup podučavanju dečaka je strožiji, za njih je potrebna dodatna nastava i vannastavno obrazovanje. Dečak se doživljava kao naslednik, a u njega se ulažu određena znanja i veštine koje mu omogućavaju da postigne ozbiljne rezultate. Rodne razlike u obrazovanju su nedopustive, jer je pogrešno verovati da su samo dečaci važni da podrže njihove ambicije, razviju liderske kvalitete i tako dalje. Ovaj pristup diskredituje devojke.

5. "Pretnja otuđenja" dovodi do neuroza i depresije
Tradicionalno japansko društvo se sastoji od grupa, a ne pojedinaca. Najstrašnija pretnja za Japance svakog doba je ekskomunikacija, otuđenje od porodice, klana i kolektiva. Od 16. godine, kada počinje period "jednakosti", mladi Japanci postaju deo većeg društva, a glavno im je da ne naprave neku grešku koja će za sobom povući osudu društva. Kada vas od detinjstva uče da ni u kom slučaju ne treba da budete odbačeni, da treba da poštujete i slušate mišljenje većine, rizikujete da postanete žrtva maltretiranja, mobinga. Ne možete adekvatno da procenite sebe i svet oko sebe. Zavisnost od tuđeg mišljenja čini osobu veoma ranjivom i tera je u neurotični okvir. Mnogim Japancima je, na primer, izuzetno teško da budu otpušteni sa posla; neki ne mogu da se nose sa takvim udarcem i padaju u depresiju. Poštovanje starijih, sposobnost da budete deo društvene grupe je važno, ali je potrebna ravnoteža. Ne možete odgajati egocentričnu osobu koja je fiksirana na sebe, ali je opasno razviti zavisnost deteta od mišljenja drugih. Sve je dobro umereno!

Što je zdraviji temelj ličnosti postavljen u porodici, manja je verovatnoća da će ova osoba ikada tražiti psihološku pomoć.

(T.A.S./Yumama)

BONUS VIDEO:

Mama ima praktičan trik za brže sušenje veša keywords: mama, sušenje veša, trik TikTok/manifestingmegan