Ne znaju sva deca da podele svoje emocije i iskustva, ali je važno da roditelji znaju šta se dešava sa njima kako bi im pomogli, objasnili sve što ih buni ili zabrinjava i tako dalje. Dobra vest je da postoje jednostavni načini koji roditeljima mogu da pomognu da razgovaraju i na razigran način saznaju šta dete zaista misli i šta ga brine.

1. Izgradite poverenje

Budite otvoreni, uvek podržite svoje dete kako bi se osećalo prijatno kada govori o bilo kojoj temi. Pokušajte da stvorite atmosferu bez osuđivanja ili kritike kako bi ono osećalo da može da priča o svojim mislima i osećanjima bez straha.

2. Naučite kako da postavljate otvorena pitanja

Umesto da direktno pitate dete o određenoj situaciji ili problemu, postavljajte otvorena pitanja koja mu omogućavaju da slobodno izrazi svoje misli i osećanja. Na primer, umesto da kažete: "Šta se desilo u školi?", postavite pitanje: "Kakav ti je bio dan u školi? Šta ti se dopalo, a šta ne?"

3. Postepeno dublje ulazite u razgovor

Počnite sa površnim temama i postepeno pređite na ličnija i važnija pitanja. Ovo će pomoći vašem detetu da se oseća prijatno i spremno da razgovara o težim stvarima.

4. Aktivno slušajte

Posvetite svom detetu punu pažnju kada govori. Pokažite da ste zainteresovani za njegovo mišljenje i osećanja tako što ćete postavljati "pojašnjavajuća" pitanja i ponavljati njegove reči kako biste pokazali da ga slušate i razumete.

5. Kreativni metod

Nekoj deci može da bude teško da govore o svojim osećanjima i mislima. U takvim slučajevima možete ga zamoliti da nacrta situaciju, odigra je ili čak sebi napiše pismo. Takođe možete da koristite metod nedovršenih pitanja, i to u obliku igre. Vi započnete rečenicu, a dete je brzo završi. Zatim se možete prebaciti tako da dete postavlja pitanja.

Dobri primeri

Evo nekoliko primera kako da započnete razgovor sa detetom, a da ga navedete da vam pruži potrebne informacije:

  • Volim kada mama (tata, baka, sestra, bilo ko)…
  • Ne volim kada mama (ili bilo ko drugi)...
  • Bojim se kada...
  • Tužan sam kada...
  • Želim da plačem kada...
  • Kada me grde, ja...
  • Srećan sam kada...
  • Ono što volim kod mojih prijatelja je...
  • Ne volim kada moji prijatelji...
  • Sanjam o…

BONUS VIDEO:

TANJA PETROVIĆ - SPORTSKO VASPITANJE BUŠIDO KODEKS Kurir TV

Izvor Yumama