Sa jedne strane, skloni smo da pričamo o poštovanju detetove ličnosti, zaštiti dečjih prava, saosećamo sa teškoćama koje mališani preživljavaju u školi i na drugim mestima... A sa druge strane, zaboravljamo da su najveći dečji problemi vezani upravo za nas, roditelje.

Nepoštovanje detetove ličnosti pokazujete svaki put kada:

- Vređate ga, poredite sa drugom decom (posebno starijim bratom ili sestrom), kritikujete bez argumenata, omalovažavate...

- Otvoreno pokazujete nepoverenje ("Nećeš ti to umeti"...).

- Ponašate se kao da je mlađe nego što je njegov uzrast (na primer, tepate mu kao da je beba, iako je već u školskom uzrastu).

- Rešavate njegove probleme i kada to ne traži od vas, niti mu je vaša pomoć potrebna (na primer: rešavate njegove sukobe sa drugom decom), ili obavljate njegove obaveze jer ste uvereni da ono to ne može samostalno da uradi (na primer: sređujete njegovu sobu).

- Razgovarate sa njim kao da je nesposobno da vas razume (na primer: još uvek mu «servirate» priču o rodama koje donose bebe, iako detetovo pitanje o ovoj temi očigledno pokazuje da mu treba pružiti konkretan, istinit odgovor). Roditelji ublažavaju ili lažno interpretiraju najrazličitije životne činjenice - delimično zato što ne umeju da ih prezentuju detetu na njemu primeren način, ali delimično i zato što im je lakše da se drže laži, nego da se uhvate u koštac sa određenom temom.

- Preturate po njegovim stvarima u potrazi za tajnama koje ono pokušava da sakrije upravo od vas. Dete ima pravo na svoju privatnost, to je činjenica sa kojom će se lako složiti svaki roditelj. Pa ipak, malo koji će odoleti da ne pretura po dnevniku ili džepovima svog deteta, ili da zaviri u njegove SMS poruke u mobilnom telefonu. Nepoštovanje dečje privatnosti jeste jedan od osnovnih oblika nepoštovanja detetove ličnosti.

- Insistiranje da dete ispunjava vaše ambicije i neostvarene želje, umesto da izgrađuje svoje i pokušava da ih ostvari.

Učenje iz ponašanja

Veoma je važno da budete dosledni u sopstvenom ponašanju, to jest, da se čuvate sopstvenih dvostrukih kriterijuma. Naime, prema deci se često ponašamo grublje i ružnije nego prema mnogim drugim osobama, čak i ako su nepoznate. Na primer, zamislite sledeću situaciju: u kuću vam dolazi gost i stavlja noge na sto za kojim ručate. Šta biste učinili? Manje ili više drsko rekli kako taj sto koristite za ručavanje i da u vašem domu to nije prihvatljivo ponašanje? Ili biste, možda, prećutali - da ga ne uvredite? Ali, ako isto učini vaše dete, sigurno je da će vaša reakcija biti mnogo burnija, oštrija, nikako blaga. Razmislite zašto smo prema deci toliko strožiji nego prema nepoznatim ili nama mnogo manje važnim osobama? Zar nam nije važno kako nas deca vide ili doživljavaju? Zar još uvek nismo naučili da deca uče iz našeg ponašanja, više nego iz naših reči?

Podstičite dete da se razvija

Poznavanje detetove trenutne razvojne faze jeste od velike važnosti za pokazivanje poštovanja prema njegovoj ličnosti. Roditelji najčešće "kasne" po dve godine pa, na primer, svoje dete od osam godina doživljavaju kao da mu je šest... U okviru jedne faze, neophodno je da znate njene krajnje domete i da dete motivišete da ostvari upravo njih. Na taj način predočavate sebi realnu, to jest, objektivnu sliku mališanovog razvoja. Svakako da nećete biti opčinjeni baš svime što vaše dete uradi, niti u svakom njegovom postupku tražiti elemente genijalnosti, ali ćete moći da ga podstičete na dalji razvoj.

Put ka savezništvu

Konačno, najvažnije od svega - što se tiče poštovanja detetove ličnosti, jeste da budete svesni kako je vaše dete samo dete. Ono nije odrasla osoba i ne zaslužuje da ga opterećujete niti sopstvenim ambicijama i neostvarenim snovima, niti svojim problemima. Istovremeno, ono je individua za sebe, potpuno osobena i jedinstvena, koja se stalno menja i razvija. Samo ukoliko vi naučite da poštujete dete i sve njegove različitosti, ono će moći da uzvrati na isti način. Vaš međusobni odnos, zasnovan na uzajamnom uvažavanju, garancija je vaših dobrih odnosa u budućnosti. Ukoliko ukazujete poverenje i poštovanje svom detetu, ono će razumeti da ga shvatate kao ličnost sa sopstvenim stavovima, uverenjima, potrebama. Zahvaljujući tome, biće slobodno da bude to što jeste, imajući u vama večitog saveznika.

Jelena Holcer, pedagog