Tokom upisa u prvi razred obavljaju se lekarski pregledi, zakazuje se testiranje u školi i roditelji razmišljaju o tome kako da svoju decu pripreme za školu na najbolji mogući način. Svi roditelji razmišljaju o tome kako će se njihovo dete prilagoditi novim zahtevima, koja učiteljica će mu predavati, sa kojim detetom iz vrtića će biti u odeljenju i kako će teći proces učenja. Decu treba da učimo čitanju i pisanju, ali i pravilima ponašanja u školi, a ovih par meseci raspusta su pravo vreme za lagano usvajanje novih veština.

Osnova uspešnog ovladavanja školskim veštinama jesu dobro usvojene predčitačke i predpisačke veštine.

Jedna od predveština čitanja i pisanja jeste analiza. Ona obuhvata analizu rečenice na reči, reči na slogove i reči na glasove. Iako se najčešće govori o analizi reči na glasove, sve ove tri analize su podjednako važne za savladavanje čitanja i pisanja. Danas, roditeljima predstavljamo nekoliko zanimljivih načina da sa svojom decom uvežbavaju analizu reči.

 Analiza rečenice na reči

Zadatak deteta jeste da prepozna koliko reči ima u jednoj rečenici.

Kako vežbati?

Najpre treba da izbrojite koliko reči ima u rečenici: „Mama kuva“.

Uvežbavate tako što dete ponavlja rečenicu i za svaku reč u rečenici izdvaja po jednu kockicu/kamenčić/dugme/bockicu... U ovom primeru, dete izdvaja dve kockice.

Kad dete savlada rečenice od dve reči, uvodimo rečenice od tri reči („Beba pije mleko“), potom rečenice sa kraćim oblicima pomoćnog glagola, predlozima i veznicima („On je đak“, „Idem u školu“, „Pevam sa mamom“).

Zašto je ovo važno?

Potrebno je da dete shvati da određena kombinacija glasova predstavlja reč koja ima značenje i nosi poruku. Pri pisanju, reči koje zapisujemo treba da razdvojimo kako bismo preneli poruku.

Možda deluje lako i nepotrebno, ali postoje deca kojoj analiza rečenice na reči predstavlja izazov. Kroz igru možete da prepoznate ukoliko dete ima poteškoća u analiziranju rečenica.

Analiza reči na slogove

Zadatak je da dete prepozna iz koliko slogova se sastoji jedna reč. Ova veština prethodi analizi reči na glasove i mogu je izvoditi i deca na mlađem uzrastu.

Kako vežbati?

Detetu je pojam „slog“ apstraktan i nije baš lako objasniti definiciju: „Slog je govorna jedinica sastavljena od jezgra (najčešće samoglasnik)....“ Međutim, možemo reći detetu da otpeva reč. Razmislite o tome kako možete da pevate reč „mama“, a to uz pomoć podele slogova možemo da predstavimo kao „ma-ma“.

Kad dete nauči da podeli dvosložnu reč (KV-KV (konsonant-vokal-konsonant-vokal)) na slogove, uvežbavamo reči sa suglasničkim klasterima (pra-se), kao i višesložne reči (po-li-ca, si-ja-li-ca....).

Vežbanje ne zahteva sedenje za radnim stolom, tako da možemo u parku skakutati kako izgovaramo slogove. Možemo igrati školice i svako polje na koje dete skoči može da bude jedan slog. Takođe, u šetnji, jedan korak – jedan slog, ili jedan stepenik – jedan slog.

Zašto je ovo važno?

Za čitanje i razumevanje pročitanog važno je da pročitamo svako napisano slovo, a za pisanje je važno da zapišemo svako slovo. To možemo da uradimo jedino ako možemo i znamo da čujemo celu reč i sve glasove u njoj.

Ukoliko vaš predškolac ima teškoće prilikom analize rečenice na reči i reči na slogove, ne čekajte da pođe u školu, već se javite logopedu i uvežbajte veštinu analize pre septembra.

(Stetoskop/Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Šta pedijatrijska sestra ne dozvoljava svojoj deci TikTok/ josierosemueller