Izazovi i dostignuća u prevenciji karcinoma dojke

Karcinom dojke predstavlja najčešće dijagnostikovano maligno oboljenje kod žena. Prema poslednjim podacima, u svetu se godišnje dijagnostikuje više od 2,3 miliona novih slučajeva, dok je u Srbiji godišnje registrovano oko 4.500 novoobolelih žena.

Iako se naša zemlja nalazi u srednjem riziku od oboljevanja, visok broj smrtnih slučajeva, koji našu zemlju stavlja na vodeće pozicije u Evropi, ukazuje na ozbiljan problem kasnog otkrivanja bolesti.

U razvijenim zemljama, samo 10 do 15 odsto slučajeva karcinoma dojke se otkriva u uznapredovaloj fazi bolesti, zahvaljujući redovnim preventivnim pregledima. Međutim, u zemljama u razvoju, uključujući i Srbiju, taj procenat se povećava na visokih 40 do 90 odsto. Usled neredovnih preventivnih pregleda karcinom dojke se kod znatnog broja žena u Srbiji otkriva u kasnim stadijumima bolesti.

Konferenciju pod nazivom "Prevencija kao garancija" u kojoj će kroz tri panela eminentni stručnjaci govoriti o izazovima, dostignućima i perspektivama u prevenciji karcinoma dojke, kao i o putu od dijagnoze do terapije i značaju psihološke podrške, otvoriće ministarka zdravlja Danica Grujičić i direktorka WMG fondacije Irena Petrović.

Naziv prvog panela je IZAZOVI, DOSTIGNUĆA I PERSPEKTIVE U PREVENCIJI KARCINOMA DOJKE, na kom će panelisti, između ostalog, razgovarati o sledećim temama:

Glavni faktori rizika, kako ih identifikovati?

  • Izazovi u prevenciji - edukacija, rano otkrivanje i promocija zdravog načina života
  • Pristup dijagnostici - dostupnost mamografije, ultrazvuka i biopsije, vreme čekanja na ove procedure
  • Aktuelni programi i inicijative

Drugi panel je OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE, a učesnici će govoriti o:

  • Značaju redovnih skrining pregleda
  • Genetskim faktorima rizika i značaju genetskog testiranja
  • Koracima u procesu lečenja nakon postavljanja dijagnoze
  • Dostupnim terapijskim mogućnostima u Srbiji
  • Izazovima u pristupu lečenja: finansijski izazovi i geografska dostupnost terapijskih centara i specijalizovanih usluga
  • Najnovijim pristupima u lečenju: nova terapijska sredstva i inovacije u terapiji
  • Integrativnom pristupu lečenju kao kombinaciji konvencionalnih i alternativnih metoda – istine i zablude

Naziv trećeg panela je PUTEVI PODRŠKE, a na njemu će biti reči o psihološkim izazovima sa kojima se žene suočavaju, kao i saveti za njihovo prevazilaženje.

Konferencija "Prevencija kao garancija" održaće se u sredu, 27. marta u beogradskom hotelu "Mona Plaza".

Ulaz je besplatan pod uslovom da se prijavite putem mejla projekti@wm.group