Ispitan je uzorak od 400.000 dece rođene od 1995. do 2012. godine i između ove dve bolesti pronađena je veoma jaka veza, što ranije nije bilo poznato. Istraživanje je objavljeno u časopisu Američkog medicinskog udruženja, a pojedinosti prenosi portal NewShub

"Rizik od poremećaja spektra autizma povećan je kod dece majki sa tri glavne vrste dijabetesa koji komplikuju trudnoću, nalaze koji daju nove informacija o dijabetesu tipa 1 i proširuju ono što je već poznato o tipu 2 i gestacijskom dijabetesu", navode autori ove studije. 

Žene koje razviju gestacijski dijabetes pre trećeg tromesečja najviše su izložene riziku. Međutim, to ne znači da dijabetes po pravilu izaziva autizam. Kod dečaka je često nejasno poreklo te bolesti, češće nego kod devojčica.

Stručnjak za dijabetes profesor Džim Man, sa Univerziteta u Otagu, kaže da dijabetes ipak može da ima značajnu ulogu kao uvertira za autizam: 

"Razlika između ove i prošle studije, je ta što prošla povezuje autizam sa drugim tipom dijabetesa, a ova ukazuje na vezu sa tipom 1". 

On upozorava da dijabetes ima mnogo više zdravstvenih efekata nego što ljudi razumeju. 

"Dijabetes je jedan od glavnih uzroka srčanih oboljenja, srčanog udara, različtih vrsta raka, oboljenja bubrega i izazivanje slepila", podvlači profesor. 

Velika je i dugotrajna obmana javnosti da vakcine izazivaju autizam.