Iako sva deca imaju noćne more, istraživanje tima stručnjaka Univerziteta u Vorviku pokazalo je da ima slučajeva mališana kod kojih se to događa znatno češće. Štaviše, neka deca redovno imaju noćne more, a upornost takvih snova može biti simptom ozbiljnog psihičkog pormećaja, zbog čega treba obratiti pažnju ukoliko je to višegodišnji problem.

Naučnici su godinama prikupljali podatke oko 6.800 mališana, sve dok nisu napunili do dvanaest godina, a na osnovu stečenih informacija došli su do saznanja da je rizik za psihičke bolesti viši kod dece koje tokom "strašnih snova" vrište i nekontrolisano udaraju udovima. Među najčešćim poremećajima koji su dijagnostikovani ovoj deci istakle su se halucinacije, umišljanja i osećaj da im neko kontroliše misli.

Problem koji su istraživači istakli kao neočekivan i naročito zabrinjavajući jeste da, iako je većina ispitanika imala noćne more u nekom period detinjstva, čak 37 procenata ispitane dece se godinama suočavala s tako stresnim noćima.