Opšte je poznato da ljudska sećanja sežu do, najranije, treće godine života, a taj gubitak sećanja se naziva dečjom amnezijom.

Naučnici Univerziteta Emori pokušali su da utvrde zbog čega prva sećanja tako lako i brzo nestaju studijom u kojoj je učestvovalo osamdeset mališana. Ovi maleni učesnici istraživanja su u svojoj trećoj godini odgovarali svojim roditeljima na pitanja o svojih šest doživljaja koji su se dogodili u prethodnih šest meseci – odlascima u zoološki vrt, proslavama rođendana i sl.

Deca su podeljena u različite grupe, koje su se u određenom uzrastu ponovo testirale (u 5, 6, 7, 8 i 9. godini), nakon čega je otkriveno da se mališani stari između 5 i 7 godina sećaju 63-72 procenta događaja koje su pamtili u trećoj godini života. Međutim, već do osme godine, mogli su da se sete samo oko 35 procenata tih doživljaja.

Nalazi ovog istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu "Sećanje".

"Naša studija je prva empirijska demonstracija početka dečje amnezije", objasnila je vođa tima koji je sproveo istraživanje Patriša Bauer.

"Veoma je važno znati kako se autobiografsko sećanje razvija, jer tako bolje shvatamo kakva su naša psihička bića. Najbolje ćemo spoznati ko smo danas ako se sećamo ko smo bili u prošlosti", zaključila je.