Imaginarni prijatelji, odnosno izmišljeni prijatelji koji "žive" u dečijoj mašti, do nedavno su prikazivani u negativnom svetlu, zbog čega su se roditelji pribojavali da njihovo dete nije društveno, da ima problema sa komunikacijom ili samopoštovanjem.

Dokazano je da deca koja imaju izmišljenog prijatelja nisu ni malo društveno ugrožena ili izolovana, već baš suprotno. Imaginarni prijatelji pomažu deci da izraze svoju kreativnost, pa i da

Deca koja imaju imaginarnog prijatelja su obično:- stara između tri i devet godina- verovatnije devojčice nego dečaci, kada se radi o predškolskom uzrastu- i dečaci i devojčice podjednako, kada se radi o školskom uzrastu- prvorođeni ili jedinci- veoma kreativna

se bolje nose sa emocionalnim situacijama.

Prema do sada urađenim istraživanja, oko 60 odsto dece ima imaginarnog prijatelja. Po pravilu, izmišljeni prijatelj je istog pola kao i dete.

Izmišljeni prijatelj zapravo pomaže detetu da razvije emocionalnu inteligenciju, jer pruža siguran način za decu da kreativno testiraju svoje emocionalno vođene postupke u različitim scenarijima koji se temelje na pukoj fantaziji, bez ozbiljnih i štetnih posledica.