Ukoliko ženi treba više vremena da zaspi noću, to će za posledicu imati više negativnih i manje pozitivnih bračnih interakcija sledećeg dana, otkrili su naučnici. Nasuprot tome, spavanje muževa ne utiče na njihovo ponašanje prema suprugama sledećeg dana.

Studija je obuhvatila 32 zdrava bračna para, koji su imali u proseku 32 godine bračnog staža. Kašnjenje sna, budnost nakon početka sna i ukupno vreme spavanja mereno je aktigrafijom (metod za praćenje ljudskog ciklusa odmor/aktivnost, za 10 noći). Kvalitet bračnih interakcija je svakodnevno meren 10 dana korišćenjem elektronskog dnevnika, kako bi se procenio nivo podrške supružnika, kao i negativne bračne interakcije, kao što je osećaj međusobnog ignorisanja.

"Otkrili smo da problemi sa spavanjem koje imaju žene, utiču na njihovo bračno funkcionisanje sledećeg dana, a ti efekti su nezavisni od depresivnih simptoma", ističe dr Vendi M. Troksel asistent psihijatrije sa Univerziteta u Pitsburgu.