Iako se sve češće nadimci daju kao imena, neka dugačka stara imena sačuvala su svoju popularnost do danas. Jedno od njih je staro biblijsko ime koje se često daje devojčicama u Srbiji i širom Balkana, ali prepoznatljivo je u celom svetu. Reč je o princezama koje nose ime Magdalena.

Najpoznatija žena sa imenom Magdalena jeste Marija Magdalena, bila je ranohrišćanka, učenica i sledbenica Isusa Hrista, smatra se ravnom apostolima, a u narodnom jeziku je poznata kao Blaga Marija. Ime Magdalena potiče od starogrčkog jezika, potiče od reči "Magdala", koja je ime za jedno mesto na Galilejskom poluostrvu, te označava u bukvalnom prevodu – ženu koja je žiteljka Magdale ili onu koja je poreklom sa Magdale.

Ime Magdalena nema neko simbolično značenje, već se najpre daje deci u hrišćanskim porodicima u kojima devojčice dobijaju ovo ime baš zbog Marije Magdalene. Međutim, vremenom su se pojavila razna značenja koja su ljudi pripisali ovom imenu poput: "ona koja ima antičku lepotu"; "ona koja ja mudra i koja je pametna"; "ona koja je nežna i blage naravi"; "ona koja je puna vrlina".

Nadimci koji najčešće krase Magdalenu su Magi, Megi, Lena i Magda. Ukoliko i vi imate posebnu Magdalenu u svom životu, podsetite je po čemu je njeno ime posebno, kao i zbog čega je ona posebna za vas.

Izvor: Sensa