I danas veoma popularno žensko ime, Mina je jedno od hrišćanskih imena koje potiče iz starogrčkog jezika, odnosno od muškog imena Menas ili od imenice "mens, menas" koja ima značenje mesec, sjaj i zvezda.

Prema drugom tumačenju, Mina vodi poreklo od nemačkog imena Minna ili Vilhelmina ili od imenice "minna", koja ima značenje ljubav, vera i nada. Pojedini stručnjaci smatraju da ovo ime vuče korene i iz francuskog jezika u kome reč "miene", znači izraz lica,facijalna ekspresija.

U prenesenom smislu tumači se i kao ćerka Meseca, sjajna zvezda ili mesečina, pa i ona koja je "snena i lepa kao zvezda", "ona koja je puna ljubavi i nežnosti", "ona koja uliva poverenje i nadu", "ona koja je voljena"; označava i "onu koja je nestvarno lepa" i koja ima "naglašenu čulnost i spoljašnju lepotu".

Pored pomenutih zemalja regiona, lično ime Mina je dosta popularno širom sveta, jer je vrlo lako prilagodljivo i slično se izgovara i piše na velikom broju svetskih jezika, pa je dosta često ime za devojčice u Rusiji; Makedoniji; Italiji; Nemačkoj; Austriji; Velikoj Britaniji; Francuskoj;kao i u Skandinavskim zemljama i u SAD-u, ali i u Japanu i Persiji. Najpoznatiji nadimci i umanjenice od imena Mina su Minica; Mini ili Mia.

Devojčica, cveće
Shutterstock Devojčica sa plavim očima

Da li ste znali

Mina Harker – je fiktivni lik iz priče Brama Stokera o besmrtnom grofu Drakuli, iz 1897. godine; Mina ili Wilhelmina Harker bila je velika ljubav poznatog vampira, a čiji je lik “kreiran” prema stvarnoj istorijskoj ličnosti, transilvanijskom plemiću Vladu Drakulu, koji je bio poznat kao vrlo opak vojskovođa i ratnik, te je svoje neprijatelje mučio i važio je za pravog hladnokrvnog i “krvi žednog” vladara;

(Yumama)