Ime Teodora poreklom je iz grčkog jezika i smatra se da potiče od ličnog muškog imena Teodor, a prema nekim tumačenjima ono je izvedeno od složenice „theodoros“, što znači Bog i „doron“, odnosno poklon ili dar, te se u bukvalnom prevodu ime Teodora prevodi kao „dar od Boga“.

Roditelji su nekada svojim kćerkama davali ovo ime jer su bile dugoočekivane ili, pak, prvo dete u porodici.

Ovo moćno ime nosila je vizantijska carica, a zbog restauracije ikona, koja je okončala vizantijsku ikonoklastiku, ona se poštuje kao svetica u Istočnoj pravoslavnoj crkvi.

Beba, devojčica
Shutterstock Beba

S obzirom na to da je ime Teodora nastalo pre nekoliko stotina godina, zanimljivo je da je i dan-danas veoma popularno.

Nadimci od imena Teodora najčešće su Tea ili Dora, a oba ova nadimka se u mnogim zemljama daju kao originalna vlastita imena ženskoj deci.

(Yumama)