Izbor imena nikad nije jednostavan zadatak za roditelje, a jedno žensko godinama odoleva stubu vremena, i može se čuti u svim generacijama.

U pitanju je ime Teodora!

Poreklom je iz grčkog jezika i smatra se da potiče od ličnog muškog imena Teodor, a prema nekim tumačenjima ono je izvedeno od složenice "theodoros", što znači Bog i "doron", odnosno poklon ili dar, te se u bukvalnom prevodu ime Teodora prevodi kao "dar od Boga".

Roditelji su nekada svojim kćerkama davali ovo ime jer su bile dugoočekivane ili, pak, prvo dete u porodici.

Ovo moćno ime nosila je vizantijska carica, a zbog restauracije ikona, koja je okončala vizantijsku ikonoklastiku, ona se poštuje kao svetica u Istočnoj pravoslavnoj crkvi.

S obzirom na to da je ime Teodora nastalo pre nekoliko stotina godina, zanimljivo je da je i dan-danas veoma popularno.

Devojčica
Shutterstock Devojčica

Prema statističkim podacima za 2018. kalendarsku godinu, u Republici Srbiji ime Teodora bilo je na 4. mestu od 100 najpopularnijih ženskih imena.

Nadimci od imena Teodora najčešće su Tea ili Dora, a oba ova nadimka se u mnogim zemljama daju kao originalna vlastita imena ženskoj deci.

(Yumama)