Naziv "kum" je dobro poznat kako kod nas tako i među svim Slovenima. U pisanim izvorima prvi put se spominje krajem IX veka, za vreme Petra Gojnikovića, neposredno nakon primanja hrišćanstva. 

Nekada je kum bio samo jedan za čitavu familiju, ali danas svaka porodica ima svog kuma. Kum je glavni svedok pred Bogom i ljudima na venčanju, on krštava decu, venčava i ostaje vezan za tu porodicu do smrti, kada bi kumstvo trebalo da nasledi njegov sin. Stari ljudi kažu da je veliki greh odbiti kumstvo! Veruje se da će na taj način osoba navući veliku nesreću na svoju porodicu i da, ako odbije da bude kum detetu, nikada neće imati svoju decu.

Za kuma se kaže da je "rod rođeni", važniji od svakog pobratima i prijatelja. Sa njim se savetuje o važnim pitanjima i životnim problemima i ostavljala mu se u stara vremena na čuvanje kuća sa čitavom porodicom kada se odlazi na put ili u rat. Sa kumovom porodicom se ne sklapaju brakovi jer već postoji srodstvo, po verovanju jače od krvnog. Svi članovi njegove porodice takođe su kumovi.

Kum, kao duhovni otac, brine o duhovnom putu svojih kumčića. Kršteni kumovi su duhovni garanti crkvi da će deca koju su držali na krštenju biti vaspitana u hrišćanskoj veri. Iako je kumstvo beskrvno srodstvo, ono je jedno od najvažnijih. Kum je duhovni otac, on garantuje za dete i odriče se greha u njegovo ime. S obzirom na to da su deca u periodu krštenja na mleku, kum preuzima na sebe da posle krštenja posti sredom i petkom i da se pričesti u crkvi.

Kum daje ime detetu i mora da bude pravoslavne vere, kršten i punoletan. Ako je u braku, mora da bude venčan u pravoslavnoj crkvi. Kumstvo je svetinja koja se prenosi s generacije na generaciju i vrlo retko se prekida, osim ako nema muških potomaka ili ako ih putevi odvedu na različite strane sveta.

Međutim, nekada je do gašenja kumstva dolazilo zbog svađa i razmirica, pa odatle verovatno potiče verovanje da se sa kumovima ne bi trebalo često viđati kako bi se izbegli konflikti. Slično, stari ljudi kažu da se za kuma nikad ne uzima komšija sa kojim se uvek može posvađati oko zemlje ili drugih sitnica.

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Kako izbeći napade besa kad treba da vodite dete kući TikTok/ drchelsey_parenting