Ono čega većina ljudi u procesu sazrevanja nije svesna je da su svi novi koraci ujedno i razvojne krize. To znači da promene koje dolaze, sobom nose određene izazove i prepreke koje treba prevazići da bi razvoj mogao da se nastavi. Jedna od prvih razvojnih kriza jeste dolazak deteta u partnerski sistem, koji se sada širi i postaje porodični sistem. 

Žongler sa bezbroj loptica

Samo što ste uspostavili dinamiku partnerskog odnosa, novi član vam je pokucao na vrata. Bio on planiran ili ne, poneo je kofere sa sobom i odlučio da ostane zauvek, i to bez uputstva. Pored onih očiglednih promena – prisustva još jednog člana ili finansijskih troškova, dolazi do promena u ulogama. Vaša prva uloga, žene i muškarca, s godinama se širi: vi postajete ćerka, sin, sestra, brat, drugarica, drug, muž, žena, nadređeni, podređeni, a sada ste majka i otac.

Žongliranje ulogama uopšte nije lako. Biranje lica za određene situacije zahteva koncentraciju, spretnost i kontrolu. Do sada ste bili uspešan žongler, svi su vam tapšali, ali nova uloga je poput lopte koju želite da ubacite u igru kako biste obogatili svoju tačku, ali ne znate kako da je uključite u već postojeći nastup. Tada se javljaju prve sumnje u sopstvene sposobnosti. Da li ja ovo mogu? Kako je ovo nova uloga, zahteva više truda i energije od vas. Zapravo, traži da uložite više mentalne energije. Ipak, ako uložite previše mentalne energije i istrošite mentalne kapacitete na ovu jednu ulogu, može doći do fizičkog i psihičkog sagorevanja, ali i zanemarivanja ostalih obaveza i uloga zbog manjka energije i vremena. 

Kako proceniti koliko mentalne energije treba uložiti?

Prvi korak je da procenite novu ulogu ‒ koliko ona zahteva, koliko je novog znanja potrebno, a koliko starog možete da iskoristite. 

Drugi korak je procena intenziteta libidinalnih investicija – koliko vam je stalo do te uloge, koliko vam znači njeno ostvarenje i koliko ćete biti uspešni u njoj.

Treći korak je procena ambivalencije – koliko ste za tu novu ulogu a koliko protiv, šta vas vuče ka njoj a šta odbija.

Ako su vam sva tri koraka izrazito snažna u pravcu važnosti, želje i težine kada je u pitanju uloga roditelja, onda ćete verovatno uposliti velike količine mentalne energije. Uloga roditelja je sigurno jedna od najtežih u vašem životu, a ono što vam može pomoći u raspodeli mentalne energije jeste percepcija sebe, tj. shvatanje sebe kao kompetentne, sposobne osobe koja je u stanju da se snađe u ovoj novoj ulozi koristeći već naučene veštine, u kombinaciji sa novim saznanjima.

Pritom, ono što će vam izuzetno pomoći da ne pregorite u ovoj ulozi jeste traženje pomoći kada vam je to i potrebno. Iako želite da se sami izborite, traženje pomoći ne umanjuje vaš uspeh niti vaše sposobnosti. Podjednaka raspodela zadataka oko novorođenčeda će vam dati priliku da predahnete, ali i da zajedno učestvujete u odgajanju vašeg deteta.

Ako su vam početni koraci usmereni na saradnji u roditeljstvu, formiraćete nešto što se zove jak roditeljski savez. Roditeljski savez će vam biti od velikog značaja kako dete raste, ujednačenost roditelja po pitanju vaspitanja i usmeravanja deteta će omogućiti razvoj detetovih potencijala u zdravoj sredini i porodici.PageBreak


Ljubav u troje

Pored promene u vama samima, dolaskom deteta menja se i vaš odnos sa partnerom. Dinamika vašeg odnosa se menja zbog procene da vas je troje u tom odnosu. Ovakav stav i očekivanje da je vaš partnerski odnos nestao ili da je po prioritetima niži od onog sa detetom, dovodi do konflikata u partnerskom odnosu i visokog stepena nezadovoljstva. Zbog umora, uložene energije, imate manje vremena da se bavite partnerom, komunikacija se odnosi na decu, a onaj odnos koji se ticao vas dvoje je u senci.

Često dolazi do osećaja udaljavanja, usamljenosti i nerazumevanja. Majkama se zamera prevelika uloženost u odnos sa detetom, a očevima premala uloženost. I ovakvo razmišljanje i shvatanje novog porodičnog sistema dopušta da dođe do njegovotg prelivanje na partnerski odnos. Treba imati na umu da zapravo postoji više sistema iliti odnosa.

1.Partner i vi – odnos koji je postojao pre deteta i koji se dalje razvija i menja sada kada je dete stiglo. On se bazira na poverenju, intimnosti, uzajamnosti i ljubavi između vas dvoje, gde se zadovoljavaju vaše potrebe za povezanošću, komunikacijom, podrškom i strašću. Ovaj odnos ima elemente zavisnosti (vi od partnera i partner od vas) ali i elemente individualnosti.

2.Dete i vi – novi odnos koji u prvim mesecima intenzivno razvijate i ulažete veliku količinu mentalne energije, a čiji razvoj traje celog života. Ovaj odnos je zasnovan na potrebi deteta za vama i vašoj potrebi da budete tu za dete, da mu zadovoljavate potrebe.

3.Majka i otac – novi odnos koji uspostavljate rođenjem deteta i prihvatanjem svojih novih uloga. Pored ranijeg odnosa kao muža i žene, sada uspostavljate odnos kao roditelji u cilju formiranja roditeljskog saveza kako biste zajedno formirali vrednosni i vaspitni sistem kojim ćete se voditi prilikom odgajanja deteta.

4.Majka, otac i dete – novi porodični sistem koji se rano formira, ali se razvija tokom celog života. Upostavlja se dinamika između vas i deteta, koja se menja sa uzrastom deteta, ali i vašim razvojem i životnim fazama.

Da bi svi ovi odnosi funkcionisali, treba ih negovati. Kada je u pitanju partnerski odnos možete napraviti dogovor sa partnerom da jedan sat dnevno provodite zajedno, ali da pritom ne pričate o detetu ni o svojim ulogama majke i oca. Posvetite se sebi, novostima, mišljenjima, zapažanjima o sebi ili partneru ili svetu. Posvetite se tome da budete VI, ono izvorno JA koje se odnosi na vaše suštinske potrebe i osobine. 

Ako niste u mogućnosti da tokom dana ispoljavate nežnosti, opet izdvojte vreme samo za to. Zvuči kao da morate da uložite dodatnu energiju u ovaj odnos, za koju sumnjate da imate, ali ako napravite raspodelu mentalne energije koju ulažete u ostale uloge i obaveze tako da vam ostane dovoljno za vaš odnos sa partnerom, lakše ćete prevazići ovu razvojnu krizu. Ulaganje u vaš odnos sa partnerom mnogo će značiti vama, ali i vašem detetu koje će učiti od vas kako izgleda kvalitetan i ispunjavajući odnos.

Dolazak deteta sobom donosi prelepe, ali i teške promene. Ono što treba da imate na umu je da su umor, sumnje, konflikti, strahovi, sastavni i normalni deo ove uloge, kao i da niste sami u tom osećaju da nećete izdržati. Oslonite se na partnera i porodicu, prijatelje i na sebe jer posedujete više snage nego što mislite, i dopustite da u svim novim obavezama i promenama nađete vremena za sebe.

Tekst: Jovana Trbojević, master psiholog i psihološki savetnik