Reč prati iskustvo. Razlog tome jeste upravo želja da se o tom iskustvu nešto kaže, da se ono označi, da se takvo iskustvo obnovi, da se nešto zatraži, da se prenese neka poruka vezana za iskustvo.

Iz tog razloga, onda kada kasni govor, važno je obratiti pažnju na to šta dete ima u svom iskustvu. Kada dete ima čulna saznanja (vizuelna, slušna, taktilna i kinestetska) o pojmu "baciti", "dati", "skočiti", i kada su ta iskustva organozovana, dete to iskustvo može da nazove pravim imenom, odnosno rečju.

Prve reči se javljaju kao kruna iskustva koje je dete sticalo još u maminom stomaku i tokom cele prve godine života. Pokret je bitan iz dva razloga: prvi je što mozak dobija "hranu" iz čula onda kada ih dete koristi, odnosno izvodi pokrete, a drugi je što je i sam govor zbir pokreta govornih organa. Kada se pokretu pridruži značenje, odnosno kada se njime prenosi poruka, govorimo o gestovima.

Roditelji igraju važnu ulogu u usmeravanju i davanju značaja tim iskustvima. Sledeći korak u razvoju jeste da se značenje prenese verbalno, odnosno izgovaranje prvih reči. Svaka karika u ovom lancu je jednako bitna i treba joj posvetiti punu pažnju. Osnovni nalozi koji se deci zadaju- daj, dođi, donesi, pokaži - od krucijalne su važnosti za dečje razumevanje i progovaranje.

Svaki pokret koji teži cilju treba ispratiti rečima i dati mu verbalno značenje. Na primer: ukoliko dete poseže za igračkom, treba mu se obratiti pitanjem "Želiš li ovu igračku?". Ako dete ne može odgovoriti verbalno njegov pokret, osmeh ili glasanje predstavljaju temelje buduće socijalne razmene, odnosno budućih pravilnih obrazaca komunikacije. Na njegov pokret ili gest odgovorite "Evo".

Na ovaj način dete povezuje akcije sa značenjem tih pokreta. Na isti način kod deteta podstičete stvaranje predstava o pojmovima i akcijama koje ih prate. Kada detetu kažemo "daj" da bi nam nešto dodalo, ili ukoliko dete nešto želi da to traži od nas gestom za "daj", a zatim i rečima.

Dete najviše uči imitacijom, zato vi budite model, bilo da je u pitanju učenje gesta ili prvih reči.

Pročitajte i...