Jedna od faza koja se smatra prirodnom fazom i koju svako dete prolazi tokom svog razvoja je faza sisanja palca. Ona se javlja još u intrauterinom periodu, ali se ispoljava i nakon rođenja.

Kada je beba uznemirena ona sisa palac, što pozitivno utiče na nju, jer beba uspostavlja kontrolu nad svojim ponašanjem i smiruje se. Ipak, moramo istaći da ova navika može nepovoljno uticati na razvoj govornih organa, što se kasnije odražava i na detetov govor.

Kada se roditelji nađu u ovoj situaciji, često budu u dilemi da li će uspeti da dete odviknu od ove navike. Tada se najčešće dešava da sisanje palca zamenjuju sa korišćenjem cucli, jer misle da će tako dete lakše prevazići odvikavanje. U svakom slučaju, savet je da ne budete strogi prema svom detetu kada ga odvikavate od navike sisanja, pošto sisanje palca detetu smanjuje osećaj napetosti. Treba znati da je ovo razvojna faza kroz koju prolazi svako dete, a i od samog deteta zavisi koliko će ona trajati.

Važno je biti upoznat sa činjenicama da sisanje palca utiče na razvoj deteta. Ova loša navika utiče na razvoj detetovih zuba, govora, ishranu, socijalizaciju i higijenu.

Kako sisanje palca utiče na govor?

Utiče na nekoliko načina. Sisanje palca ili cucle utiče na to da bebe manje brbljaju, a time imaju i manje mogućnosti da ustima i ostalim organima koji učestvuju u artikulaciji glasova prave različite oblike i na taj način razvijaju oralne motoričke sposobnosti koje su potrebne za govor. Razvijanje oralne praksije je bitan preduslov za pravilan izgovor glasova.

Deca koja sisaju palac imaju slabije interesovanje za interakciju sa drugim osobama, a time imaju i manje prilike da vežbaju svoje govorno - jezičke sposobnosti (razvoj rečnika, rečenice).

Sisanje palca može da se odrazi i na sluh, kao i na auditivnu percepciju, jer se mogu javiti česte upale srednjeg uha.

Uticaj je takođe primetan i kod razumljivosti detetovog govora, zbog prisustva nečega u ustima (prst, cucla, varalica). Stavljanjem palca u usta, dete gura svoj jezik unazad ili ga izbacuje napolje (između zuba). Onda kada dete nema ništa u ustima ostaje navika tog lošeg položaja i pokreta jezika, koja kasnije može da dovede do nepravilne artikulacije ili pojačane salivacije. Tada se javlja "vrskav govor", odnosno govor koji karakteriše oštećen izgovor glasova po tipu lateralnog ili intradentalnog sigmatizma. Tada jezik zauzima nepravilan položaj, zbog čega protok vazdušne struje nije pravilno usmeren, što za posledicu ima oštećen kvalitet glasa. U slučaju lateralnog sigmatizma, dete prilikom izgovora jednog glasa ili grupe glasova ima poremećaj atikulacije, jer jezik izbacuje sa strane (kroz zube). Najčešće su to glasovi S, Z, C, Č, Ž, Š, Dž a ponekad i T ili D.

Kod interdentalnog sigmatizma dete prilikom izgovora izbacuje jezik napred, između zuba. Protuzija jezika (izbačen jezik iz usne duplje) onemogućava pravilan izgovor glasa R, jer je podizanje vrha jezika i njegova vibracija znatno otežana. Sisanjem palca ili cucle utiče se i na razvoj vilične kosti i može dovesti do deformiteta vilice i nepca. Može nastati okluzija (otvoren zagrižaj), protruzija ili progenija (izbačena gornja ili donja vilica), ređe podizanje nepca. Ovi deformiteti utiču na hranjenje i govor.

Ukoliko dođe do poremećaja artikulacije (nepravilnog izgovora glasova) potrebno je da odvedete dete logopedu. Logopedski tretman bi prvenstveno trebalo započeti vežbama oralne praksije – jačanjem mišića usana, jezika. Jačanjem mišića jezika dete stiče veću kontrolu nad jezikom, pa će samim tim bolje moći da kontroliše njegov položaj. Kada dete ovlada svojom oralnom praksijom, ono je tada spremno za korigovanje oštećenih glasova.

Ako se desi da sisanje palca dovede do deformiteta vilice ili zuba potrebno je da se posavetujete i sa stomatologom-ortodontom.

Važno pitanje - kako sprečiti nastanak problema?

Prevencija je uvek važnija i bolja od samog lečenja/korigovanja određenog problema. Pomozite detetu i zajedno sa njim prevaziđite ovu fazu. Savetujemo da to ne činite naglo, jer je vašem detetu svakako potrebna uteha, potrebno mu je da ono samo može sebi da pomogne, pa će "zabranjeno sisanje palca/varalice" zameniti nečim drugim. Umesto toga, preusmerite njegovu pažnju na neku drugu aktivnost. Dajte mu neku igračku, igrajte neke igre prstima, listajte slikovnice, radite ono što će njemu skrenuti pažnju i ispuniti ga.

Ponekad je razlog sisanja palca jednostavan – detetu je dosadno, umorno je, uplašeno, a nekad se može desiti da je razlog složeniji i da se on krije dublje u ličnosti deteta. Ukoliko ne uspevate sami da izađete na kraj sa ovim problemom, obratite se psihologu. On će zajedno sa vašim detetom i vama pronaći uzrok i osmisliti strategije ka rešavanju i prevazilaženju ove faze.

Poruka logopeda dr Nataše D. Čabarkape:

Nađite razlog zašto vaše dete sisa palac - da li je uplašeno, nesigurno ili usamljeno. Sutradan će biti veliki čovek i baviće se omiljenom profesijom, a lepota lepe i zdrave komunikacije je mnogo bitna za njega kao deo njegove ličniosti. Ne čekajte, rešite skriveni problem malog palca koji štiti vaše dete.

Pročitajte i...