Roditelji često odlažu posete dečijem psihijatru ili psihologu, plašeći se da će dete biti stigmatizovano, obeleženo za ceo život ili smatrano inferiornim, nazadnim. Na taj način, odlaganjem posete stručnjaku, može se pogoršati psihičko stanje, koje se često može kontrolisati, lečiti, ublažiti, kako prenosi Ofeminin.

Svako odstupanje od norme u ponašanju, kao što je stalno loše raspoloženje koje nije opravdano svakodnevnim situacijama, bolešću i sl, treba da bude signal i argument za posetu specijalisti. Ali kako možemo uočiti uznemiravajuće ponašanja i koja od njih treba prepoznati kao takva? Savete je dao dr Arkadijus Garzinski.

Šta bi moglo biti zabrinjavajuće?

  • Promena ponašanja deteta i odlazak u ekstreme koji se javljaju u naletima, nepredvidivo. Reč je o promenama funkcionisanja deteta, od onoga što se smatralo tipičnim, u nerazumljivo, jako različito, devijantno.
  • Samoagresivno ponašanje, koje se manifestuje, na primer, u stalnom besu na sebe, samopovređivanje.
  • Pojava ponašanja koja otežavaju svakodnevno funkcionisanje, što se može smatrati hirovima, poput nespremnosti da pohađaju vrtić i školu zbog iracionalnih strahova.
  • Detetova agresivnost i preterano emocionalne reakcije (negativne) na ono što ga okružuje. Potpuno neopravdani postupci u odnosu na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi ili davanju značaja nekom problemu, koji je u očima deteta nepodnošljiv.
  • Signali od vršnjaka i ljudi oko deteta - bake i deke, učitelja. Često oni oko njega, vide ono što je ponekad teško da roditelji vide kod kuće.
  • Poteškoće u prilagođavanju novoj sredini, aktivnostima koje se ne mogu prevazići, izbeći.

Međutim, svako ponašanje treba posmatrati kroz prizmu bujne mašte, svakodnevnog ponašanja, a ne onih izolovanih koji se pojavljuju pojedinačno i ređe. Roditelj koji posmatra i komunicira sa detetom ne bi trebalo da ima problema da nagađa da nešto nije u redu sa njegovim detetom. Nedostatak volje za razgovor i zatvorenost takođe može biti znak problema, iako ne nužno mentalne bolesti. Ima mnogo signala, treba posmatrati dete i naučiti ga čitati.

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Kako se rešavaju tantrumi deteta koje ne čuje TikTok/thatdeafamily