Beba prvih devet meseci života provede u sigurnom okruženju majčinog stomaka. Ali nakon rođenja, sve se menja za to malo biće. Odjednom se nalazi u velikom prostoru sa nepoznatim zvukovima, a to zna da bude strašno.

Povijanje bebe (swaddling) je stara metoda koja pomaže tek rođenim bebama da se smire i osećaju sigurnije.

Do kada povijati?

Sa ovakvim povijanjem bi trebalo prestati kada beba navrši mesec dana. Naime, kako raste, povijanje može da smeta njenoj pokretljivosti i razvoju. Kada primetite da počinje da udara nožicama po ćebencetu, to znači da joj se više ne sviđa da bude povijena. Uostalom, prirodno je da se navikne na svoje okruženje nakon nekoliko nedelja. Zato će nekim bebama biti draža sloboda i mogućnost da mašu ručicama i nožicama.

U šta povijati bebu?

U pelenu ili tanje ćebence (ili specijalno dizajnirano ćebe - takozvani swaddler - za sada ga nema kod nas) - koje ni u kom slučaju ne sme da bude debelo jer su neke studije pokazale da je pregrevanje jedan od mogućih uzročnika SIDS-a, sindroma iznenadne odojačke smrti. Najsigurnije je da vam tehniku povijanja pokaže pedijatar ili patronažna sestra.

Kako povijati bebu?

Povijanje korak po korak

1. Prostrite pelenu ili tanko ćebence na krevet - sa jednim vrhom koji je presavijen, kako bi ličilo na trougao.

2. Stavite bebu na sredinu pelene, a ramena neka joj budu u nivou sa krajevima "trougla". Priljubite bebinu levu ruku uz telo, pa povucite desni ugao pelene preko nje i ugurajte ga ispod njenog tela. Bebina desna ruka treba i dalje da ostane u istom položaju.

Oprez!Povijanje na pogrešan način može da uzrokuje probleme u razvoju bebinih kukova! Zato pedijatri upozoravaju roditelje da vode računa o tome da joj nožice i bokovi budu slobodni tako da mogu da pokreću donji deo tela. Jer, rezultati istraživanja su pokazali da suviše čvrsto povijanje može da dovede do iščašenja ili displazije kukova.

3. Sada prebacite vrh "trougla" preko bebinih nogu, ali pazite da bude udobno smeštena. Levi ugao pelene prebacite preko njenog tela i zamotajte ga sa stražnje strane.

4. Ušuškajte bebu, popravite pelenu i proverite da nije previše čvrsto umotana. Povijanje ne bi smelo da joj onemogućava pokrete, ali bi trebalo da bude dovoljno čvrsto da ima osećaj kao da je u vašem naručju.

- Upotrebljavajte lagane materijale za povijanje - na primer, pamučni pokrivač, tanko ćebence ili čaršav.

- Bebama nije potrebna visoka temperatura u prostorijama u kojima borave. Sasvim je dovoljno da bude između 16 i 20 stepeni.

- Prilikom povijanja ni u kom slučaju ne pokrivajte bebinu glavu i pobrinite se da joj bude ugodno, nikako pretoplo.

- Bebe koje imaju široki povoj na neki način su već povijene i njima je dodatno povijanje suvišno. Ali, one koje ne nose široki povoj nekada imaju problem da se umire i swaddling može da bude rešenje. Naravno, treba voditi računa da noge ne budu opružene i stegnute u tom položaju jer to nije dobro za kukove.

Mogu li sve bebe da se povijaju?

Ne. Dok će neke to jednostavno obožavati, drugima se neće svideti, pa će početi da se opiru. Ali, vrlo brzo ćete saznati čemu je vaša beba sklona. Ne zaboravite da je cilj umiriti je, pa ako se opire, nema smisla da je i dalje povijate.

Tekst priredila Iva Stilinović Grahovac