Sva iskustva profesionalaca koji prate razvoj dece, neosporno govore da je puzanje izuzetno važno za pravilan razvoj motorike. Prerano postavljanje deteta da stoji - može da ima štetne posledice, zato vežbe puzanja imaju višestruki značaj, i biće od velike koristi detetu čak i kada ova razvojna faza izostane, ili kratko traje.

Priprema za puzanje počinje stavljanjem bebe u potrbušni položaj kada je budna, od prvih dana po rođenju. Položaj na stomaku podstiče bebu na odizanje, u njemu nauči da se odupire rukama, podiže na kolena, uspostavi ravnotežu, i na kraju - krene napred.

Stimulacija puzanja

Bez obzira da li će beba da puzi ili ne (jer neka deca tokom razvoja preskoče tu fazu), i koliko će to da traje, treba je stimulisati kada počne da pokazuje interesovanje za okolinu. Čim nauči da se prevrće sa leđa na stomak, ona će krenuti da poseže za igračkama koje su van domašaja njenih ručica. Kako ne može da ih dohvati, pokušaće da pomeri telo u tom pravcu. Da bi beba uspela u tome, treba je pripremiti određenim vežbama.

Vodite računa o...

Vežbe se rade u uslovima u kojima će beba da puzi, što znači na podu - koji se ne kliza, i koji je obložen, kako bi amortizovao eventualne udarce glavom pri padu. Odeća koju beba ima na sebi, ne sme da je sputava, ali ni da bude preširoka, da ne bi zapinjala o nju. Sve stvari sa oštrim ivicama treba udaljiti, kako se beba ne bi povredila. Ako nije navikla da boravi na stomaku, posebno ako je već stavljana u sedeći položaj, sigurno će se buniti, i tražiće da je uzmete. Zato je neophodno da budete na podu zajedno sa njom, da je animirate igračkama i istrajete sa vežbama koje će joj omogućiti da se pripremi za puzanje.

Prednost vežbica

Izvođenjem ovih vežbi, jačaju se antigravitacioni mišići (održavaju telo u uspravnom položaju), i dete priprema za stajanje, a da pri tome ne opterećuje stopala, koja još uvek nisu dovoljno jaka da izdrže težinu tela u uspravnom položaju. Istovremeno, beba upoznaje prostor u kome boravi, stičući pritom brojna iskustva. Bebe koje puze su samostalne, jer u svakom trenutku mogu da odu gde žele i uzmu igračku koja ih u tom trenutku zanima, što ih čini srećnim i zadovoljnim.

Snežana Milanović, visoki strukovni terapeut

Bebe se rađaju sa refleksom puzanja, ali ako se on blagovremeno i na pravi način ne stimuliše, vremenom će da se ugasi.