Kada mogu da otkrijem da li je moje dete desnoruko ili levoruko?

Kada mu ponudite igračku, on će je uhvatiti sa dominantnom rukom, tj. sa onom koja je snažnija i preciznija. Roditelji obično nisu u mogućnosti da procene da li je njihovo dete dešnjak ili levak sve dok ne napuni dve ili tri godine, kada kontinuirano počinje da koristi istu ruku. Neki mališani obe ruke podjednako upotrebljavaju do pete ili šeste godine života, pa  tek onda  naprave "definitivan izbor".

Vrlo je važno da roditelji ne utiču na detetovu sklonost, jer ovu predispoziciju determiniše njegov nervni sistem. Forsiranje da koristi desnu ruku umesto leve , kada je zaista dete levoruko, može da ga zbuni i dovede do problema u koordinaciji rada oka i ruke, kao i do zastoja u razvoju manuelne spretnosti.