Kada se rodi, dete nosi gene oba roditelja. Ipak, postoje neke stvari koje se mogu naslediti samo od majke, a istraživači su došli do takvih podataka.

Na inteligenciju, starenje i sklonost ka gojenju očevi geni nemaju uticaja.

1. Inteligencija

Istraživanje koje je vršeno na Univerzitetu u Glazgovu pokazlo je da na inteligenciju najviše utiču majčini geni. U odnosu na majčin koeficijent inteligencije, detetov varira samo nekih 15 bodova. Na inteligenciju, takođe, utiču socio-ekonomski status i obrazovanje.

2. Starenje

Način na koji ćemo ostariti uveliko zavisi od majčinih gena, pokazali su nemački naučnici. Prema njihovim rečima, DNK iz mitohondrija, koji nasleđujemo isključivo od majke, delom utiče na način na koji starimo.

3. Sklonost ka gojenju

Mnogi naučnici ističu da nasleđujemo metabolizam od majke, što potom utiče i na to da li ćemo se brže gojiti. Ukoliko majka ima višak kliograma, povećava se verovatnoća da će i dete biti gojazno.