Istraživanje portala "Fatherly" o navikama u spavanju, u kojem je učestvovalo 5.805 ljudi, naučnici su došli do veoma interesantnog zaključka.

U slučaju 2.908 žena (mlađih od 45 godina) pokazalo se da ni jedan drugi faktor (poput socijalnog statusa ili obrazovanja...) ne utiče na poremećaj sna toliko kao roditeljstvo. Samo 48 posto majki spava 7 sati u toku noći. Optimalan san majki je 7 do 9 sati. Ako uzmemo u obzir da je donja granica potrebne količine sna u toku noći šest sati, ne zaboravite ovo istraživanje da pokažete vašem detetu kada malo poraste.

Istraživanja su takođe pokazala da se broj sati sna smanjuje 50 posto sa svakim detetom, pa pokušajte sami da izračunate koliko spavaju žene koje imaju više od dvoje dece... 

U toku istraživanja kada je došlo na red pitanje "Da li se osećate umorno?" istraživači nisu imali smelosti ni da ga postave majkama. Međutim, ipak su im, zarada nauke, postavili i tako saznali da su žene koje imaju decu u proseku umorne 14 dana mesečno, dok su žene koje se nisu ostvarile u majčinskoj ulozi, umorne 11 dana u toku meseca.

Kada su u pitanju muškarci, ispostavilo se da jednak broj sati spavaju i oni koji imaju, i oni koji nemaju decu. 

Zvukove koje ispuštaju #bebe #muškarci ne čuju. Ali je zato muški mozak 'podešen' da čuje zvukove automobila, vetra i dosadne muve, tvrdi novo #istraživanje. #tate #očevi #deca #plač

Posted by YuMama on Monday, January 9, 2017